Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Biblia Istene

2015.05.12

A Biblia Istene

 

1. Isten létezése.

 

    A Biblia nem magyarázkodik, se nem bizonygatja Isten létezését. Egyszerűen, tényként mutatja be és fogadja el. Már az első mondatában azt  állítja, hogy Isten létezik: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet”. 1 Mózes (Teremtés) 1:1. Ez a csodálatos Ige, éppen olyan egyszerű, mint amilyen nagy jelentőségű. Kimondja, hogy Isten létezik, és Ő a világegyetem Teremtője. 


    Isten nemcsak megteremtett, hanem segíteni akar mindnyájunknak, hogy megismerjük Őt.1.jpg
 Ő a létezésének nagy belső bizonyosságával ajándékoz meg minket, hogy megismerhessük Őt. A lényeg az, hogy keressük Őt őszintén.

 

     Vannak viszont, akik a szívük keménysége miatt nem akarnak hinni benne. Olyan ember azonban még nem élt a földön, akinek ne lett volna lehetősége hinni létezésében (kérem ne értsenek félre, itt minden olyan emberre szeretnék vonatkozni akik elég érettek ahhoz, hogy helyesen és ép ésszel felfogják a körülötte  levő dolgokat).

    Minél mélyebbre hatol a XXI. század tudománya a világmindenség titkaiban, annál értelmetlenebb dolog ahhoz ragaszkodni, hogy  csak úgy találomra, véletlenszerűen és csak úgy magától, egy értelmes Teremtő nélkül jött volna létre.

        Aki csak ép elmével rendelkezik, nem fogja azt állítani, hogy például az űrhajó, a tervezők, konstruktőrök, matematikusok, fizikusok és műszerészek közös alkotómunkája nélkül jött volna létre és még fel is tud szállni az űrbe.

        Éppen így a világegyetem, a naplemente, az atomok, a fizika törvényei, a szeretet hatalma sem létezhetne soha egy végtelen értelemmel rendelkező és teremtő Isten terve, alkotó munkája és fenntartó ereje nélkül.
         Mérhetetlenül több hit kell annak az elfogadásához, hogy a világ a semmiből egy ősrobbanás által jött létre. 
    

       Még olyan tudósok is, akik tagadják az értelmes Teremtő létezését, egy újabb űrhajós világűrbe küldésekor minden alkalommal, kivétel nélkül, a megváltozhatatlan törvényszerűségeknek rendelik alá magukat. Csak az az űrhajó tér vissza biztonságban a földre, amelyik ezeknek a törvényszerűségeknek megfelel és engedelmeskedik. Hát nem értelmetlen, hogy ugyanazok, akik a természeti törvényekre támaszkodnak, ugyanakkor elutasítják a Törvényalkotót és legfőbb Teremtő létezését?
     

      Ennek a leírásnak a lényege, továbbiakban nem az Isten létezésének bizonyítása lesz. Hanem inkább az, hogy a Biblia szemszögéből, hogyan is lehet megismerni a Mindenható Istent, abból, amit nekünk embereknek kinyilatkoztatott Magáról, abból kiindulva, hogy Ő létezik. 

 

 

 

2. Hogyan mutatkozik be Isten?

 

 

a. Isten bemutatkozik a teremtés által.


    
     A világegyetem teremtésének leírásából, a Biblia első könyvében, Isten szűkszavúan mutatja be a saját személyét, de bemutatja a végtelen bölcsességét, felmérhetetlen Teremtői erejét és dicsőségét. Erről a Biblia így nyilatkozik: „Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökké való hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva, az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik” Róma 1:20. 

 

       Tovább, ugyancsak ennek a bibliai igének a folytatása arról szól, hogy az embereknek nincs semmilyen mentségük Isten létezésének tagadására, mert mindenki látta és látja az Ő alkotásait. 
A Biblia azt mondja, hogy még az egek is Isten dicsőségéről tanúskodnak. Olvassa el ezt a csodálatos szakaszt a 19-es Zsoltárból: 

 

„Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. 2.jpg
Nap napnak mond beszédet; éj éjnek ad jelentést. 
Nem olyan szó, sem olyan beszéd, a melynek hangja nem hallható: 

Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennök sátort.
Kijövetele az ég egyik szélétől s forgása a másik széléig; és nincs semmi, a mi elrejtőzhetnék hevétől.”

  

 

      Napjainkban sokkal többet tudunk a csillagvilágról, mint amikor a fent említett Bibliaverset írták ezelőtt 3000 évvel. A teleszkópok segítségével a tudósok 500 ezerszeresre növelték a világűrről megismert képünket, és a műholdak képeket küldenek vissza a Földre a pályájukról.

Csak a mi csillagrendszerünk, ami egy közép méretű csillagrendszer, megszámlálhatatlan számú csillagból áll össze. A tudósok azt állítják, hogy minden másodpercben egy új csillag jön létre a rendszerünkben, és feltételezések szerint a csillagrendszert körülbelül 1 milliárd csillag alkotja. Egy embernek felvenne kb. 2500 évet, ha minden másodpercben egy csillagot számolna, míg megszámolja a mi csillagrendszerünkben megtalálható csillagokat.
 

És a tudósok már felfedeztek ezen kívül még 1 milliárd hasonló csillagrendszert, ami az állítások szerint csak egy kis része a felfedezett univerzumból: kevesebb mind 10%. Olyan kicsik vagyunk a saját csillagrendszerünkben, hogyha egy 10 méterszer 10 méteres panoráma képet tudnánk alkotni a csillagrendszerünkről, még egy tűfoknyi helyet sem foglalna el a mi naprendszerünk az egész képből. És mekkorák lehetünk akkor a többi millió meg millió nagyobb csillagrendszerhez hasonlítva?


    Vegyük kisebb skálára a dolgokat, és nézzük meg csak a mi Napunkat, ami másodpercenként annyi energiát bocsát ki, mint amennyi 5000 milliárd atombomba energiájának felel meg. És más hasonló felfedezett Napokkal összehasonlítva, például a „Canis Majoris” csillaggal szemben, ha egymás mellé tudnánk tenni a kettőt, a mi Napunk akkorának tűnne, mint egy kosárlabda, míg a „Canis Majoris” az egész Everest hegylánc.

       Összehasonlítva a mi napunkat a földel, rájövünk arra, hogy a föld kisebb a napnál több mint 1 milliószor.

 

Ráeszmélve ezekre, és főleg arra, hogy milyen kicsik vagyunk mi emberek, jogosan feltehetjük mi is ugyanazt a kérdést, amit Dávid, a zsoltáríró a Bibliából feltett magának anélkül, hogy látta volna az univerzum csodáit teleszkópon keresztül: 


„Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 
Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél: 
Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?„
 Zsoltárok könyve 8:2,4,5

 

    De, fordítsuk figyelmünket most, az ég azon teremtéseire melyeket közelről szemlélhetünk. Sok költöző madár 3.jpg"robotpilótával" rendelkezik, amely őt az időjárástól, a nappaltól és az éjszakától függetlenül biztosan célba vezérli. A pettyes lile pl. Alaszkáról a Hawaii- szigetekre repül telelni. A 4500 km-es repüléshez szükséges energiát 70 gramm zsiradék biztosítja, ami pontosan ki van számítva, és 6.8 gramm tartalékról is gondoskodik ellenszél esetére. Ha eltévesztené a célt, akkor az a biztos halált jelentené, mert nincs más sziget, ahova leszállhatna. Gondold csak meg, mennyire pontosan kell bemérnie ennek a madárnak az irányt a 4500 km-en keresztül, és mennyire pontosan kell ismerje saját erejét, mert ezt a távolságot megállás nélkül kell megtennie, a pihenőhelyek hiánya miatt. Vajon ezek mind a véletlen művei volnának?

 

4.jpg

Most tekintsünk egy kicsit a szabad szemmel nem látható világra, melyet a tudomány már feltárt. Egyes baktériumok olyan összetett protonmeghajtással rendelkező motorokkal rendelkeznek, amik meghaladnak minden mérnöki elképzelést. Például az „e koli” baktériumnak 6 ilyen proton meghajtású motorja van, amivel mozog: egy áramfejlesztő-, egy „számítógép-rendszere” és egy pár kémiai üzeme. 

 

 

   Az élő sejtek DNS-molekuláiban található a legnagyobb ismert5.jpg információsűrűség. Hány zsebkönyvet tudnánk ezzel a tárolási technikával egy gombostű fejében elhelyezni, ha ez csak DNS-anyagból állna? 15 billió példány lenne! Ennyi zsebkönyvet egymásra helyezve a rakás magassága 200 millió km lenne, ez a távolság pedig megfelelne a Föld és a Hold távolság (384 000 km) 500-szorosának.

    Egyetlen emberi sejt  DNS-molekulájában annyi információ van, hogy egy embernek kb. 96 évre lenne szüksége, hogy le tudja olvasni, ha éjjel nappal ezt tenné és ha másodpercenként egy egy információt olvasna le. 

 

6.jpg    Ha az atomfizika szemszögéből nézzük a dolgokat, és csak a neutronok és protonok között két trilliomod milliméternyi távolságot hoznánk létre, akkor az anyag nem kapcsolódna szilárd tömeggé, és a világ kozmikus atomrobbanásban hullana szét. A Biblia erre azt mondja, hogy a Teremtőben áll fenn az egész mindenség. 
(Pál Kolossébeliekhez írt levele 1:17).
    

 

    Már ennek a néhány példának az áttekintése után is minden gondolkodó emberben felvetődik a kérdés e zseniális elgondolás eredete iránt. Az információ természeti törvényei azt mondják, hogy az információ valami olyan, ami nem anyagi, ezért mindig egy intelligens forrást, tehát egy akarattal rendelkező előidézőt (okozót) feltételez. A teremtés alkotásaiban kifejezésre jutó intelligencia és bölcsesség egyenesen lenyűgöző. Ennél fogva a teremtés műveit szemlélve meggyőző a végkövetkeztetés, hogy van egy kreatív előidéző (okozó), vagyis egy Teremtő.

 

    Most megszületik a kérdés, hogyha nem a semmiből ered az egész látható világ, akkor mégis honnan van? Erre Isten azt válaszolja, hogy: „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy a mi látható, a láthatatlanból állott elő. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.” Zsidókhoz írt levél 11:1,3 

 

„Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.  
Mert Ő szólt és meglett, Ő parancsolt és előállott”
. Zsoltárok 33:6,9

 

       Tovább menve, a teremtett világ egy tervező és teremtő Istenről beszél, a rend és az erő is, ugyanúgy csak egy végtelen értelemmel rendelkező Istenről tesz bizonyságot. Nála a „nagy” semmivel sem fontosabb a „kicsinél”. Ha azt a kérdést vizsgáljuk, hogy: ”Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?„ Zsoltárok könyve 8:5;  

      Megnyugtató az a tudat, hogy az embernek nem a nagysága adja az értékét. Értékesek vagyunk Isten szemében, holott olyan kicsik, gyengék vagyunk. Miért tekint Isten az emberre, egy maréknyi porra és hamura, úgy, mint legértékesebb teremtésére? A válasz nem titok; maga Isten adja tudtunkra: azért vagyunk a Teremtőnk előtt olyannyira értékesek, mert az ember, mint a teremtés koronája, az egyetlen teremtett lény, aki az Ő képére és hasonlatosságára lett teremtve: „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra” 1 Mózes(Teremtés) 1:26.
 Isten Lélek, ezt is kijelenti magáról (János 4:24), és az ember is a lelkiekben hasonló hozzá és nem a testiekben, mert az ember teste porból van, amiben Isten az élet leheletét adta (1 Mózes(Teremtés) 1:27.

 
És ezt az Istent, aki Lélek, csakis a mi lelkünkkel tudjuk felfogni, nem az értelmünkkel. Ezekről maga a Teremtő nyilatkozik így 1 Korinthus 2:9-16. De, hogy lelkileg fel tudjuk fogni Istent, azért szükség újjászületni. Hogy mit jelent ez, az „újjászületés” című résznél részletesen elolvashassa. 


Azt sem titkolja, hogy drágák vagyunk neki és nem akarja, hogy egy ember se elvesszen (2 Péter 3:9), és tett is róla, hogy megmentsen minden embert (János 3:16). De az Isten nagyszerű megmentési tervéről, az emberre tekintve, a web oldal más részeiben teljes válaszokat lehet találni.
Isten, a Teremtő, azt sem titkolja el, hogy az emberrel egy egyenes és személyes kapcsolatot akar tartani, mert Ő a végtelen szeretet Istene. Benne egy olyan Istent találsz, aki a legjobbakat akarja neked, vagyis az örök életet akarja neked ajándékozni. De ezekről is a „megváltás, üdvösség, örök élet” részeknél van teljes leírás.

 

 

b. Isten bemutatkozik a Biblia által.

 

  7.jpg  Isten kinyilatkoztatja az Ő személyét a Bibliában található könyvekben. A Biblia szó, görög eredetű, ami könyveket jelent, 66 könyvből áll. Isten úgy nyilatkozik a Bibliáról, hogy az Ő saját szavai, sugallatai, ihletei, lehelete, amiket az embereknek adott, azért, hogy megértsék Őt, kapcsolatot tudjon Isten teremteni és fenntartani a Tőle elszakadt emberekkel s így olyan hasznos életjelzőket adjon az emberiségnek. amelyek által megérthetik az Ő akaratát.
 

 „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” 2 Timóteus 3:16,17

  

       Közel 40 férfit használt fel Isten a Biblia leírásához, akik különböző századokban és korszakokban éltek, nagyjából 1600 év leforgása alatt: „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől ( maga Istentől ) indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” 2 Péter 1:21


    A legrégebbi könyvek, amik a Bibliát alkotják, már 3500 éve lettek leírva. Csodálatos ebben a tényben az, ahogy Isten gondoskodott arról, hogy épp úgy, ahogy le lettek akkor írva, tisztán megmaradjanak és továbbadódjanak napjainkig, kibírván minden idők próbáját. Ez az Ő ígérete: „A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, a ki arra vágyik. Az Úr beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva.”    Zsoltárok 12:6,7

 

- Isten a Biblián keresztül megismerteti magáról azt, hogy Ő, aki teremtette az egeket és a földet, az egyetlen igaz Isten: „Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kívül nincs Isten” Ézsaiás 45:5


 „Mert így szól az Úr, a ki az egeket teremté; Ő az Isten, a ki alkotá a földet és teremté azt és megerősíté; nem hiába teremté azt, hanem lakásul alkotá: Én vagyok az Úr és több nincsen!” Ésaiás 45:18

 

- Isten kijelenti magáról, hogy Ő teremtett mindent: „Így szól az Úr, Izráelnek Szentje és Teremtője:..., fiaimat és kezeim munkáját csak bízzátok reám! Én alkotám a földet, és az embert rajta én teremtém, én terjesztém ki kezeimmel az egeket, és minden seregöket én állatám elő.” Ézsaiás 45:11,12

 

- Isten kijelenti magáról, hogy örök Isten, nincsen kezdete vagy vége: „Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait?” Ézsaiás 40:28

 

„Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; magam pedig, mint a fű, megszáradtam. 
De te Uram örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll.”
 Zsoltárok 102:13

 

- A Biblia által Isten azt mondja, hogy Ő szuverén és mindenható, megtehet és meg is tesz, amit csak akar:8.jpg
„Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb. 
Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben."
Zsoltárok 135:6

 

„Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ahhoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni” Prédikátor 3:14

 

- Isten kinyilatkoztatja magáról azt is, hogy az Ő útjait és értelmét nem lehet felérni:
„Kicsoda igazgatta az Úr lelkét, és ki oktatta Őt, mint tanácsosa? 
Kivel tanácskozott, hogy felvilágosítsa Őt, és tanítsa Őt igazság ösvényére, és tanítsa ismeretre, és oktassa Őt az értelem útára? „
Ézsaiás 40:13,14 


„Kicsoda szabta meg az ő útjait......? " Jób 36:23


„Ő nála van a bölcsesség és hatalom, övé a tanács és az értelem.” Jób 12:13


„Óh Isten gazdagságának, bölcseségének és tudományának mélysége! Mely igen kikutathatatlanok az ő ítéletei s kinyomozhatatlanok az ő útai!” Rómaikhoz írt levél 11:33

 

- Isten a Biblia által azt mondja magáról, hogy Ő hatalmas:
„Hát nem tudjátok és nem hallottátok-é, hát nem hirdettetett néktek eleitől fogva, hát nem értettétek-é meg a föld fundamentomait? 


"Ki ül a föld kereksége fölött, a melynek lakói mint sáskák előtte, ki az egeket kiterjeszti mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint a sátort, lakásra;" Ézsaiás 40:21,22

 

Jób 26- „7. Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé. 
  8. Ő köti össze felhőibe a vizeket úgy, hogy a felhő alattok meg nem hasad. 
  9. Ő rejti el királyi székének színét, felhőjét fölibe terítvén. 
  10. Ő szab határt a víz színe fölé - a világosságnak és setétségnek elvégződéséig. 
  11. Az egek oszlopai megrendülnek, és düledeznek fenyegetéseitől. 
  12. Erejével felriasztja a tengert, és bölcseségével megtöri Ráhábot. 
  13. Lehelletével megékesíti az eget, keze átdöfi a futó kígyót. 
  14. Ímé, ezek az ő útainak részei, de mily kicsiny rész az, a mit meghallunk abból! Ám az ő hatalmának mennydörgését ki érthetné meg?”

 

    A Biblia Istene igazolja az Ő igaz létét a fent említett igeszakaszokban is. Figyeljük meg még egyszer a fenti igeverset: "Ő terjeszti ki északot az üresség fölé és függeszti föl a földet a semmiség fölé". Jób 26:7.

 

    A mai ember számára az köztudott, hogy a bolygónk kerek, és a semmiben van felfüggesztve. De ezelőtt 3500 éve, amikor 9.jpgíródott ez az igevers, vajon honnan tudta az írója ezt a dolgot, hogy a bolygónk a semmiben lebeg? Vajon járt kint az űrben, hogy meglássa ezeket?  Hát nem csodálatos, Isten kijelentette azt, hogy Ő az, aki így teremtette és fenntartja?


A Biblia az egyetlen szentnek tartott könyv a világon, amelyik leírta már ezelőtt 3500 éve, hogy a föld kerek nem is egyszer, és hogy az űrben lebeg a semmiben, amit a napjaink tudománya tudott csak biztosra igazolni:


 „Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége. 
Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma. És az köröskörül forog az Ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.”
Jób 37:9-11.

 

- A Mindenható Isten igaz: „Isten igaz biró....” Zsoltárok 7:12
„Magasztaljátok Istenünket! Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden Ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes Ő!” 5 Mózes(Második Törvény) 32:3,4

 

- Isten kijelenti magáról, hogy szent:
Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével!” Ézsaiás 6:3
„Senki sincs olyan szent, mint az Úr, Sőt rajtad kivül senki sincs.” 1 Sámuel 2:2

 

- Isten maga a világosság:
„....az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.” 1 János 1:5
„Az Úr az én világosságom és üdvösségem” Zsoltárok 27:1
„(Isten) hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat.” Timóteushoz írt első levél 6:16

 

- Az Isten, egy feltételek nélküli szerető Isten: „...Én, az Úr a te Istened, féltőn-szerető Isten vagyok” 2 Mózes (Kivonúlás) 20:5


„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16

 

- Az Isten, irgalmas és kegyelmes Isten:10.jpg
Irgalmas és könyörületes az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű.  Jó az Úr mindenki iránt, és könyörületes minden teremtményéhez.” Zsoltárok könyve 145:8,9

 

„Magasztaljátok az istenek Istenét; mert örökkévaló az ő kegyelme.” Zsoltárok 136:2
„Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki az Ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által,” 1 Péter 1:3

 

- Isten hatalmas, bölcs, szerető, irgalmas, kegyelmes Isten, de nem nézi el az ellenszegülést, a hitetlenséget és a bűnt, az ellenszegülőket megbüntette és megbünteti.


Pár igevers, mely bemutatja ezt az arcát is: „Ímé, az Úr neve jő messziről, haragja ég és sötét gomolygó füstje; ajkai rakvák haraggal, és nyelve, mint emésztő tűz! Lehelete, mint megáradott patak, a mely torkig ér, hogy megrostálja a népeket pusztulás rostájában,” Ézsaiás 30:27,28


„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.” 1 Korinthus 6:9,10


„Távozzatok Tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.”Máté 25:41


   Úgyhogy figyelemmel olvassuk a Bibliát, mert Isten a Biblián keresztül elmondja az ember problémájának a kezdetét is, de a bűnök biztos megoldását is. Ezekről több információt a "megtérés", „üdvösség-örök élet”, „újjászületés” című részeknél.

 

    Ezek Isten legfőbb vonásai, melyeket a Biblia által saját magáról mond el. Sokkal több is van, de ide nem lesznek felsorakoztatva, mert nagyon sok oldalt be lehetne írni velük. Ha többet meg szeretnél tudni Istenről, ha érdeklődéssel és imádságos lelkülettel olvasod a Bibliát, akkor ez a hatalmas Isten biztos, hogy sokkal többet felfed magáról.
    

 

 

c. Isten bemutatkozik személyesen az embereknek.


 
    Isten legfőbb kinyilatkoztatása saját magáról az embereknek, az Ő Fia, Jézus Krisztus által történt. Isten létére, a megtestesült Ige, lejött a földre ezelőtt 2000 évvel:
„Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. És az Ige testté lett és lakozzék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.” János 1:1 és 14

 

 „És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka: Isten megjelent testben,....” 1 Timóteus 3:16

 

      Az Ő Fia személyében, a Mindenható Isten a legértékesebb kinyilatkoztatást tette az emberiségnek. Jézus Krisztus, a Mindenható Isten tökéletes megmentési terve, az elveszett bűnös emberiségre tekintve:


„Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által, A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette, A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az Ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,” Zsidók 1:1-3


    Istent nem látta színről színre senki, de Ő kijelentette saját magát Jézus Krisztus személyében: „Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.” János 1:18

 

Jézus mondja:   „....a ki engem látott, látta az Atyát” János 14:9
„Mindent nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.” Máté 11:2

 

 „Én és az Atya egy vagyunk.” János 10:30

 

       Jézus Krisztus születése, élete, csodái, halála, feltámadása és mennybemenetele által a Mindenható Atya Isten a legdrágább dolgokat mondta el magáról nekünk, embereknek. Pontosan annyit amennyire szükségünk van az ingyen felajánlott örök élet elnyerésére. Mindezeket azért tette, mert féltőn szerető Isten, aki minden embernek egyaránt személyes Istene akar lenni. És ezért tett is, elküldve az Ő Szerelmes Fiát, hogy aki hisz Ő benne, aki ráhagyatkozik ebben az éleben, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

 

„Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. A ki hiszen Ő benne, el nem kárhozik; a ki pedig nem hisz, immár elkárhozott, mivelhogy nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.”  János 3:16-18

 

A Mindenható Isten áldjon és igazgasson minden embert, aki Őt tiszta szívből keresi, hogy meg is találja Őt. 

 

 

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelezését az oldalon található

címre. 

 

Ha értekesnek találta, ajálja másoknak is.

 

Ajánlott cikkek:

 

Isten személyes megismerése: http://www.everystudent.hu/a/Istenmegismerese.html

 

Meglátni Jézus Krisztust: 

https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/jezus-krisztus/meglatni-jezus-krisztust-es-kozossegben-lenni-vele.html

 

 

Milyen lehet Isten? http://everystudent.hu/a/milyen.html 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< December / 2019 >>

Statisztika

Most: 6
Összes: 82738
30 nap: 3421
24 óra: 129