Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Van-e bűn az emberek életében?

2015.05.12

 

Van-e bűn az emberek életében?

 

A bűn

      A bűn az minden olyan cselekedet, gondolat vagy passzív hozzáállás az ember részéről, ami sérti Istent.

     A bűn az ellenségeskedés Isten ellen, elfordulás Istentől és önfelbecsülés. Miért?

     Mert Isten az embert azért teremtette, hogy az ember minden cselekedetével és gondolatával Őt dicsőítse. Vagyis Isten az embert a saját dicsőségére teremtette és nem azért, hogy az ember azt csináljon amit akar: „Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére müveljetek.” 1 Kotinthus 10:31

„Mindent, a ki csak az Én nevemről neveztetik, a kit dicsőségemre teremtettem, a kit alkottam és készítettem!”- mondja az Úr; Ézsaiás 43:7

 

     Szóval minden olyan cselekedet, amit az ember nem azért tesz, hogy Istent dicsőítse, az Istent sérti és bűn.

     Főleg ha az ember azért tesz, amit tesz, hogy magának tulajdonítsa azt a dicsőséget, ami Istennek járna. Ez még súlyosabb dolog.

    Mások a bűnt céltévesztésnek is emlegetik. Vagyis minden olyan dolog, amivel az ember eltéveszti Istent dicsőíteni az bűn. Például egy céltáblát, ha az ember 1 centivel vagy 1 méterrel téveszti el, az eredmény ugyanaz, nem sikerült elérni a célt. Pont így van Istennel is, ha eltévesszük Őt dicsőíteni akármennyivel is, megsértsük Őt és bűn.    Vagy ha a céltáblának hátat fordítunk és más fele célozunk, akkor biztos nem találjuk el.

      Pont így ha Istenek hátat fordítunk, akkor sértsük, ingereljük és cáfoljuk Őt.

 

Ha embereket kérdezünk, akkor meglátjuk, hogy ugyanarról a tévedésről vagy bűn cselekményről az emberek másképp vélekednek. Egyesek ugyanazt a tettet súlyosnak, mások pedig kevésbé súlyosnak tartják, mások meg egyáltalán nem tartják bűnnek.

Ezek az eltérések egyéni vagy akár kulturális okai lehetnek. Ami biztos az az, hogy mi emberek sosem leszünk egységesek a bűn megítélésében.

Főleg ha saját magáról van szó, akkor az ember majdnem minden helyzetben le próbálja csökkenteni vagy elnézni a bűnei súlyosságát.

Ezért sosem fontos, hogy mi emberek mit mondunk, hanem mit mond Isten a bűnről.

Vannak bűnök, amit egyes emberek nem tartanak egyáltalán bűnnek, de Isten törvénye elítél. Ezért ha valaki úgy akarja végig csinálhatja akár egész élete végéig, mert rendőrség nem fogja nyomozni és emberi bíróság nem fogja elítélni érte. De van egy dolog amivel nagyon sok ember nem törődik, és azzal, hogy miután az ember lehunyja a szemét, ezzel nem teszi le őket és kész, hanem oda kell állani az igaz Bíró elé, aki nem más mint a Teremtő, és számot kell adni mindenért amit a föld kerekségén tettünk.

Ez mind hit kérdése és mindenki vegye úgy ahogy jónak látja, de a Biblia azt mondja neked, hogy: „...miképpen elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet:” Zsidók 9:27

 

És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.van-1.png

És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.

És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. ”

Jelenések 20:10-15

 

 

Van-e bűn az emberek életében?

 

         Vannak emberek, akik azt tartja, hogy nincsen. Modern kor vallásai azt állítják, hogy nincs bűn. Egyszerű szerintük a dolog: nincs bűn, nem kell tartani a büntetéstől, nincs ítélet és lehet élni az életet kedv szerint.

       Az ilyen felfogások a modern kor emberének a felfogása, nagyon kecsegtető, mert nem kell szembe néznie az embernek a bűneivel és nem kell félni ítélettől. Sajnos, mint futó tűz úgy terjed az ilyenfajta alaptalan  gondolkodásmód napjainkban.

       Az ilyen emberek is betartják vagy nem az emberek által felállított törvényeket és felfogásuk szerint a testi halál a teljes megsemmisülés.

       Ez egy nagyon sajnálni való fel fogás, mert ebben az életben nem ad semmi belső nyugalmat és az emberekből kiöli az örök élet vágyát, örök élet amire teremtve lettünk.

 

Sajnálatos módon, de napjainkban riasztóan nő az Isten tagadás: „nincs Isten, nincs bűn, nincs büntetés”, állítják van-2.jpgsokan. Hát milyen egyszerű lenne így, főleg azoknak, akik ebben ez életben kiélik a gátlástalan bűnös hajlamaikat ebben a világban. De ez Isten szava szerint nem így van, a fenti igék alátámasztják, hogy mi a bűn sorsa és mind azoknak, akik követik azt és meg nem térnek Istenhez.

 

           Az Isten, a bűn és a büntetést tagadó emberek elvein fekvő ideológiák, mint például a kommunizmus, már több mint száz millió ártatlan életet követeltek és követel napjainkban is a nagy világban, csak széjjel kell nézni egy kicsit. Az ilyen felfogások nem visznek semmi jóra, hanem csak pusztítanak, az ember a büntetés félelme hiánya miatt csak pusztít nem épít, ezt bebizonyította a 20-ik század történelme is.

        A nagy többsége azért az embereknek azért elfogadják a bűn létezését, egyesek igaz, hogy csak tévedésnek vagy a modern felfogások szerint „negatív érzéseknek vagy megéléseknek” nevezik, de elfogadják a létezését.

 

       A nagy világvallások is elfogadják a bűnt, de nem tudnak mit kezdeni vele. Nincs egy biztos és pontos megoldásuk a bűnre. Úgyhogy egyesek próbálnak saját erejükből valamit tenni és a bűnt leküzdeni, például aszkéta, elszigetelt életet élnek. Mások saját erőből erkölcsös élettel és szellemi gyakorlatokkal próbálják vissza tartani magukat a bűn elkövetésétől. Mások meg olyanokat tanítanak, hogyha nem lehet szabadulni a bűntől, akkor tegyék legalább elfogadhatóvá, ha lehet kellemessé és ki találnak minden megoldást, hogy a bűnnel együtt lehessen élni, ha lehet, akkor még kellemes is legyen ez a bűnnel való együttélés.

        Vannak sokan, akik elfojtják a bűntudatot, mert azt hiszik, hogy az idő elintézi az bűn dolgát.

         Az ilyeneknek van egy rossz hír, mert az idő csak halmozni tudja azokat. Láthattuk az előző igékben, hogy Istennél a cselekedetek fel vannak jegyezve, nincs menekvés, elkel velük számolni.

         Mások meg nem tartják a bűnt erősen súlyos dolognak, vagy nem tartják magukat bűnösnek, szerintük ha nem loptak, nem öltek vagy raboltak és némi becsületes életet élnek, akkor nem bűnösök.

         Ez nem így van, mert Jézus azt mondja, hogy a beszéddel is lehet ölni például. Tovább a Biblia azt mondja, hogy Isten szemében mindenki bűnös és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül: „A mint meg van írva, hogy nincsen csak egy igaz is; Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.” Róma 3:10 és 23  

    

        Sokan pedig úgy képzelik el a bűnt, mint a piros lámpán áthajtást az autóval: "Ha nem fogtak meg, akkor minden rendben".

        Vagy mások: "Nem álltam meg ennél a piros lámpánál, de ha meg álltam a következő 5-nél, akkor minden rendben, mert több jót tettem mint rosszat". Így átlagosan azok gondolkodnak, akik a jó cselekedeteik által próbálnak közel jutni Istenhez, ( névleges "keresztyének" vagy nem keresztyének).

   

      Nagyon kevesen vannak azok is akik ráeszmélnek arra, hogy Isten a tökéletes szentség, tisztaság, szeretet, élet és minden, és minden olyan tettemmel amivel sértem Őt csak távolodok mind ezektől, főleg a dicsőséges örök élettől.

      Nagyon kevesen vannak, akiknek igazán van Isten szerinti látásuk a bűnről. Ezek általában azok a keresztyén emberek, akikre valamikor ránehezedett a bűnük súlya, felfogták vagyis eljutott a Krisztus evangéliuma a lelkük mélyéig. Megnyílott és megvilágosodott a lelki szemeik és értelmük a Szentlélek által és megértették, hogy a bűnért halál jár. Ráeszméltek arra is, hogy elveszett emberek, ha egy szent és igazságos Bíró előtt meg kell állni és számot kell adni mindenért. Ráeszméltek arra is, hogyha ebben az állapotban maradnak, akkor ez a szent és igazságos Bíró nem tud velük közösséget vállalni és elküldi őket egy olyan helyre amiről a Jézus azt mondja, hogy ott a tűz nem alszik ki soha (Márk 9:44).

    

 

Honnan ered a bűn?

 

          Az Isten lényével és természetével nem fér össze a bűn vagy a gonosz, és Isten gyűlöl minden gonoszságot, mondja sok helyt a Biblia: „....az Isten világosság és nincsen Ő benne semmi sötétség.” 1 János 1:5

... az Isten gonoszsággal nem kísérthető, Ő maga pedig senkit sem kísért.” Jakab 1:13

 

Mert nem olyan Isten vagy te, a ki hamisságban gyönyörködnél; nem lakhatik tenálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűnt cselekedőt.

Elveszted, a kik hazugságot szólnak; a vérszopó és álnok embert útálja az Úr.” Zsoltárok 5:5-7

 

Az Isten mindent, amit teremtett az jó, sőt nagyon jó: „És látá Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ímé igen jó 1 Mózes(Teremtés) 1:31

 

Az ember is jónak lett teremteve az Isten képmására és hasonlatosságára mondja a Biblia, és az embertől nem ered a bűn {1 Mózes (Teremtés) 1:26,27 }.

 

Akkor mégis honnan ered a bűn és miért van annyi összevisszaság és nyomorúság a bolygónkon?

 

           A Biblia arra utal, hogy a bűn nagymestere a gonosz, a sátán, más néven ördög és azt is elmondja, hogy a Jóságos Istennek az ellensége, aki csak egy teremtmény, egy angyal, de aki felfuvalkodott a szépsége miatt és Isten ellen fellázadt, olyan akart lenni mint Isten. Ezért Isten levetette a mennyből és azóta csak azon törekszik, hogy rosszat tegyen ő és a bukott angyalai. Ezekről beszámol Ézsaiás próféta könyve 12:12-20 és Ezékiel 28:13-19.

A látható világunkban is, csak a sátán által jött be a bűn, a céltalanság és a sok nyomorúság, miután hazudott az van-3.jpgembereknek, és az emberek engedelmeskedtek neki, hátat fordítva Istennek. Ezért az engedetlenség bűnéért átkozott lett az egész föld ezt mondja a Biblia {1 Mózes (Teremtés) 3:17}.

 

Egyetlenegy bűn miatt bejött a halál, a pusztulás a világunkban és ez a bűn átered minden emberre kivétel nélkül: „Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek” Róma 5:12

 

A Bibliában azt is meg találjuk, hogy a bűn az emberben lakik, és az emberek azért tesznek annyi rosszat egymással és környezetükkel: „Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Ha pedig én azt cselekeszem, a mit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn.” Róma 7:17 és 20

 

Az ige valósága arra utal, hogy az ember az ördög társa lesz amikor a bűnt elköveti, lényegileg a gonosz rabja és segítsége lesz: A ki a bűnt cselekszi az ördögből van; mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik.” 1 János 3:8  

 

Jézus mondja „Bizony, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája.” János 8:34

 

Jézus az ördögöt a hazugság atyának és ember gyilkosnak nevezi a János 8:44-ben (ördög, sátán = romboló, szétdobáló, vádoló)

Szóval a bűnt fel lehet fogni úgy is mint, az ördög és az ember vegyes vállalkozásának a végterméke. Minden ami bűn az ember életedben az nem csak az emberé vagy csak az ördögé, hanem az ördög az emberrel együtt hozza össze. Az ördög a kigondolója, az ember pedig a kivitelezője.

Nem mindig könnyű felismerni az ördög szándékát, mert ravasz módon tudja álcázni magát. Képes átváltoztatni magát nagyon kedves és „világosság angyalává”, mondja a 2 Korinthus 11:14-ben.

 

A hangja nem érdes és sohasem ellenséges indulatú. Látszólag a legjobb indulattal közelíti meg az áldozatát, hogy azután minél többet árthasson neki.

Sőt még nagy jeleket és csodákat is tud tenni az emberek életében, azért, hogy megtévessze őket.

Ezekre Jézus is felhívja a figyelmét az embereknek a Máté 24:24 és Pál apostol is a 2 Thesszalonika 2:9-ben.

 

Isten az embert szabad akarattal ruházta fel és értelmet adott neki, azért, hogy tudjon dönteni, válassza a jót vagy a rosszat {5 Mózes (Második törvény) 30:15 }.

 

Sajnos az ember átlagosan visszaél az Istentől kapott szabad akarattal és legtöbbször Isten ellen, a gonosz pártjára áll, a gonosz, a bűn atyának” a társa lesz.

 

A legtöbb ember a pillanatnyi kényelmet, előnyt és élvezetet válassza, nem gondol az örökkévalóságra, hiába az értelem, hiába a jónak és a gonosznak tudása.

Sok ember a mának él, ha tudja is mi a helyes és ha tudja is, hogy a holnap nem biztos a helyzete helyrehozására és mégis hallgatnak az „ember gyilkos hangjára”.

 

Nagyon sok ember ha tudja is, hogy nem jó az az elveszett állapota amiben van, nem jó amit tesz, akkor sem akar kibékülni Istennel. Másokat meg nagyon becsap a gonosz és azt mondja, hogy van elég idő még kibékülni Istennel, ezt még tedd meg ma. De vajon a holnapi nap lesz-e még időd ember kibékülni Istennel, el jön-e a holnapi nap számodra?

 

A jó hír az az, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáját lerontsa, az ördög munkája pedig a bűn, az Istentől való elfordítás, az Isten sértegetése, az Isten dicsőségének kifosztása és taposása: „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” 1 János 3:8

 

Jézus el is végzett mindent azért, hogy a gonoszat legyőzze, de a te személyes életedben csak akkor teljesedik ki ez a munka, mikor jössz Jézushoz hittel és saját akaratodból, hátat fordítva a gonosznak.

 

 

A bűn következményei

 

Az Isten ellen elkövetett bűnök nem maradnak következmény nélkül, mert: „a kik hamisságot szántanak és gonoszságot vetnek, ugyanazt aratnak.” Jób 4:8

 

Egy másik helyt Isten azt mondja, hogy a bűnöket előbb utóbb azoknak a fejéhez veri, akik azokban járnak: „De a kiknek szívök az ő fertelmességeik és útálatosságaik szíve szerint jár, azoknak útját fejökhöz verem, mondja az Úr Isten.” Ezékiel 11:21

 

Most a nap mint napi életben láthatunk olyan embereket, akik bűnös életet élnek és jó megy dolguk, felszínesen, mert nem tudjuk kinek mi van a szívében. Istennek meg van az Ő szándéka minden emberrel, egyesek megkapják hamarabb a bűneik büntetését, mások később. Ami biztos az az, hogy senki sem menekülhet el Isten elől és az ítélet elől.

A Biblia azt mondja, hogy a bűn elválasztja és elválasztva tartja az embert Istentől: „...a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előttetek....” Ézsaiás 59:2

 

Ameddig az ember megtűri a bűnt az életében, addig Istentől egy el szakadott ember. Isten nem tud közösségetvan-4.jpg vállalni a bűnnel, sem a bűnössel. Az ige ezt alátámassza.

A Biblia azt mondja, hogy az embert ameddig a bűneiben vesztegel, addig a gonosz hatalma alatt van, és lelkileg is halott Isten előtt:

 

“…holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;” Efézus 2:1,2

 

És ez a lelki halott állapot, amely állapot elsősorban az Isten igéje iránti hitetlenségből ered, egy örökös nyugtalanságot, félelmet és bizonytalanságot hoz és idéz a hitetlen ember számára, ezt a próféta mondja:

És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, a mely nem nyughatik,.....Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!” Ézsaiás 57:21

Ezt inkább azokon lehet észre venni akik leélték bűnben az életüket, nem tértek meg soha sem Istenhez, és elérték az életük végét.

 

De a bűnnek a legsúlyosabb következménye a dicsőséges örök élet elveszítése, ami azt jelenti, hogy az ember egy olyan helyen kell távol töltse az örök életét, ahol a szenvedés öröké tart és a tűz nem alszik ki. Egy borzalmas hely lehet ez, nézd csak az igéket:

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték. És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké. ” Jelenések 20:10-15

 

Tudjad, hogy nem az embernek, készítette Isten ezt a borzalmas helyet, hanem az ördögöknek.

 

Ezt Jézus mondta meg előre, hogy mi is fog lenni az ítélet napján azokkal, akik nem hisznek benne: „Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.” Máté 25:41

 

Most sok embernek nem fér bele a fejébe, hogy hogyan tud egy szerető és jóságos Isten pokolra küldeni embereket? Isten nem azért küldi az embert az örök szenvedés helyére, mert Ő annyira akarja, hanem megvalósítja egyszerűen az ember akaratát.

Ő megtett minden Tőle tehetőt Jézus Krisztus által a Golgotán. Mindent elvégzett, ami szükség az embereknek, hogy alkalmasok legyünk a mennyek országára. A mi tennivalónk az, hogy ezt az ajándékot hittel elfogadjuk.

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.”  Róma 6:23

Ha elutasítja valaki a felkínált ajándékot, Isten nem fog ellenkezni, hanem megadja azt, amit az ember választott magának. Nem akarja, hogy valakinek a mennyek országa egy kínos hely legyen azért, mert nem akart ott lenni. Isten nem erőszakoskodik, Ő csak egyszerűen választás elé teszi az embert.

 

         Isten a bűnössel nem tud közösséget vállalni, ezért a meg téretlen ember kényszeríti Istent a rossz döntésével, hogy azzal egy helyre küldje, akivel cimbora volt egész életében, vagyis az ördöggel. Egy helyre a gonosszal, a tűznek tavába.

         Végül is nem Isten küldi a tűznek tavába az embert, hanem az ember válassza, hogy hova menjen, szabad akarata szerint. Isten egyszerűen válaszol az ember hitére és vágyára: „Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.” János 3:36

 

           Az ember a kárhozatot elkerülheti, ha megtér és személyesen jön Istenhez bűnbocsánatért, elfogadja Jézus Krisztust mint személyes Megváltóját és az Ő áldozatát mint fizetség a bűneiért, hisz Jézusban vagyis ráhagyatkozik az egész életében.

 

          Isten nem gyönyörködik a bűnös halálában, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen:

Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!” Ezékiel 18:32

Isten „hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson”                2 Péter 3:9.

 

Hogy mit is jelent megtérni van írva két cikk, amelyek megtalálhatók az oldalon itt: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/a-megteres/kinek-szukseg-megterni-istenhez-.html

 

Adjon a Mindenható Isten minden ember számára mennyei világosságot, hogy meg találhassa minden olvasó a megtérés útját és jól tudjon dönteni.  

 

Folytatás a https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/az-ember-bunossege/a-mi-buneink.html cikkben

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelezését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ha értékesnek találta, ajálja másoknak is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Június / 2020 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 103687
30 nap: 3982
24 óra: 111