Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dícsérni Istent lelki énekekkel

2015.05.12

 

 

 

Dicsérni Istent lelki énekekkel

 

 

       Az keresztyének számára nagyon fontos dicsérni Istent az énekek által is.

      Maga Jézus is a tanítványokkal énekelve és dicsérve az Istent mentek az olaj fák hegye fele, annak ellenére, hogy Jézus nagyon is jól tudta, hogy következik az elárultatása és a kínos szenvedés (Márk 14.26).

 

     Pál apostol a szavaival buzdítsa az Istenhez megtért hívő embereket, hogy fontos a lelki életnek az Istent dicsérő énekek.  

     Az ige szerint, fontos, hogy a keresztyének egymást lelkesítsék és bátorítsák énekek által is: „...teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.”Efézus 5:18-20

 

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, enek-2.jpgdicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.” Kolossé 3:16

 

       Pál apostol nagyon tisztán megmondja mind a két ige vers által, hogy az énekeink az Úrnak és Istennek kell, hogy szóljanak. Az egy igaz Isten, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, az egyetlen, Aki méltó a mi dicséreteinkre az énekeink által is.

      Egy másik dolog, amit mond Pál apostol, az a mi hozzáállásunk. Az ige szerint, mi mindig hála adássál kell, hogy jöjjünk az énekeikkel és az imáinkkal az Atyához, Jézus Krisztus nevében.

       A lelki éneklést Istennek ne “feladatként” tegyük. Énekelni Istennek azt jelenti, hogy felemeljük a szívünket, lelkünket Istennek, ugyanabban az időben józan elménkkel és szavainkkal dicsérjük Őt.

       Lényegileg a lelki ének Istennek, a dicsérő ember teljes egészét belevonja az éneklés során.

 

        De arra is oda kell figyelni, hogy a lelki énekek és dicséretek az ember belső örömének és békességének legyenek az eredményei.

        Vagyis az apostol ahogy mondja, a lelki és dicsőítő énekek hálából kell hogy fakadjanak, azért mert az ember megtapasztalta az életében az Isten feltétel nélküli szeretetét.

       Megtapasztalta a bűnei bocsánatát, át élte a Szent Lélek/Szellem munkája által az újjászületés csodáját és van egy személyes és szoros kapcsolata Krisztussal és az Ő bele vetett hit által Isten gyermeke és van belső békessége és meg győződése, hogy van örök élete.

        Ezek az okok lehetnek csakis az igazi hála és dicsőítő énekek forrása az emberek szívében és ha az előbb fel soroltak meg vannak az ember életében, akkor van igazán oka egy embernek, hogy dicsérje Istent hálából és teljes szívvel.

        Kedves olvasó te hogyan énekelsz az Istennek?

 

      Az éneklés egy kicsit nehezére eshet azoknak az embereknek, akiknek nem a legjobb a hangjuk és sokszor ezek az emberek elbátorodnak. De Istennek nem a hangunk színe a legfontosabb, hanem a szívünk és a teljes lényünk állapota, akkor mikor az Ő nevét dicsérjük imával és énekeinkkel.

      Énekelni az Atyának és az Úr Jézusnak lehet és ajánlatos is egyedül, de Pál apostol mondja azt is, hogy “egymás között” is tegyük. Szóval az Isten tiszteletek alatt elhangzott énekeket, egy egyetemes dicsérő imának is lehet tekinteni, amit a keresztyének hálából tesznek és nagyon jó építő hatása van.

      Az közös lelki énekek által, a keresztyének egymást bátorítsák a hala adásra és egy lelki feltöltődést jelent mindegyik hívő ember számára, főleg azoknak, akik egy fárasztó hetet hagytak hátra maguk mögött.

      A keresztyén énekeket énekelve együtt vagy egyedül hasznosak arra is, hogy eszünkbe juttassa, mit is tett Isten értünk. Eszünkbe juttassa azt is, hogy amiket énekelünk “ azokat igazából hiszem is”, “ráhagyatkozom teljesen ezekre az ígéretekre” és “megvallom ezeket a dolgokat tiszta szívemből” Istennek és embertársaimnak.

      Ahogy az Isten Lelke vezet az énekelésben is, eszünkbe juthat még egyszer az Atya és Úr Jézusnak a végtelen és kimondhatatlan szeretete, amivel minket szeretett a Golgotán. Azok az ígéretek is meg erősítenek az énekek által, amikkel Isten bátorít az írott ige által, hogy nem hagy cserben akármilyen nehézségek is jönnek e földi életünk során.

       Egy helyes lelki éneknek az a hatása is lehet, hogy eszünkbe juttassa nekünk embereknek az Istentől való teljes függőségünket, hogy mennyire is erőtlenek vagyunk az Ő kimondhatatlan kegyelme nélkül.

      Énekelve Istenhez, fel lehet mérni egy keresztyén közösség lelki állapotát is. Észre lehet venni, hogy egy éneklő enek.jpgközösségben mennyire lakozik az emberek szívében az Isten beszédei és a Krisztus evangéliuma.

 

     

Egy tiszta szívből énekelt lelki éneket, Isten fel tud használni akár emberek megmentésére és a Hozzá való közeledésére is. Egy helyes keresztyén dal a megfelelő helyen és időkor, mások megtérését is elősegítheti.

          De nem szabad a lelki énekeket a megtérés eszközévé tenni, mert a megtérés és bűntől való fel szabadulás az mind a Szent Lélek/Szellem munkája, és többnyire az az írott igének  a hatása alatt történik, ebben a lelki énekek is segíthetnek, de nem feltétel.

 

        Egy bűneitől meg nem mentett ember, aki nem részesült Isten teljes szeretetében, az nem fogja Istent dicsérni hálákkal és teljes szívvel, mert a benne levő bűn köteléke nem fogja engedni.

       Ezért téves dolog az is, amit sajnos manapság gyakorolnak sok „keresztyén” körökben, hogy a meg nem tért (bűntől fel nem szabadult) embereknek boldogságot akarnak okozni a dicsőítő énekekkel. Vagyis a hangos zene (sokszor az értéktelen túl el rokkosított dallamokkal) és akár táncolások által próbálják be csalogatni az idegen embereket a közösségekben.

          

         Ezek akik ilyet gyakorolnak, részben sikerül is pillanatnyi boldogságokat okozni a bűntől meg terhelt embereknek, de csak annyit, hogy felkorbácsolják az érzelmeiket és sokszor a hangos zenével (a legtöbbször a dobokkal), addig is elmennek, hogy egy euforikus állapotot tudnak idézni az embereknek azzal a céllal, hogy azután egy célzott üzenettel lehessen manipulálni az emberek elméjét.

       Ez nagyon veszélyes is lehet, mert ahol ezt gyakorolják ott nem Isten szava szerint járnak el, utólag kihasználják az embereket (anyagilag a legtöbbször) és ajánlatos az ilyen helyekről gyorsan menekülni.

 

          Meg kell érteni, hogy egy keresztyén egyházban a zenének és a dicsőítésnek is meg van a maga helye és célja, a fentiekből ha el olvastuk akkor tisztán meg lehetett érteni a zene és a dicsőítések szerepét és célját a keresztyén egyházakban.

 

 

Befejezésül csak annyit, hogy adjon a Mindenható és Örök Isten egy gyümölcsöző lelki életet Krisztusban, minden jó akaratú embernek és mindenki hálából, köszönetből dicsérhesse az Urat teljes szívvel lélekkel, dicsőítő énekek által is.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 

Ajánlott cikkek: 

 

Az Úr imája: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/keresztyen-elet/az-ima/az-ur-imaja.html

 

Imádság gyakorlatban: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/keresztyen-elet/az-ima/imadsag-gyakorlatban.html

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Február / 2020 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 90744
30 nap: 2947
24 óra: 92