Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dícsérni Istent lelki énekekkel

2015.05.12

Dicsérni Istent lelki énekekkel

 

Az keresztyének számára nagyon fontos dicsérni Istent az énekek által is. Pál apostol a szavaival buzdítsa az Istenhez megtért hívő embereket, hogy fontos a lelki életnek az Istent dicsérő énekek. Az ige szerint, fontos, hogy a keresztyének egymást lelkesítsék és bátorítsák énekek által is: „...teljesedjetek be Szent Lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dícséretekben és lelki énekekben, énekelvén és dícséretet mondván szívetekben az Úrnak. Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.”Efézus 5:18-20

A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.” Kolossé 3:16

Pál apostol nagyon tisztán megmondja mind a két ige vers által, hogy az énekeink az Urnak és Istennek kell, hogy szóljanak. Az egy igaz Isten, Aki Atya, Fiú és Szentlélek, az egyetlen, Aki méltó a mi dicséreteinkre az énekeink által is.

Egy másik dolog, amit mond Pál apostol, az a mi hozzáállásunk. Az ige szerint, mi mindig hála adássál kell, hogy jöjjünk az énekeikkel és az imáinkkal az Atyához, Jézus Krisztus nevében.

A lelki éneklést Istennek ne “feladatként” tegyük. Énekelni Istennek azt jelenti, hogy felemeljük a szívünket, lelkünket Istennek, ugyanabban az időben józan elménkkel és szavainkkal dicsérjük Őt.

Lényegileg a lelki ének Istennek, a dicsérő ember teljes egészét belevonja az éneklés során.

Az éneklés egy kicsit nehezére eshet azoknak az embereknek, akiknek nem a legjobb a hangjuk és sokszor ezek az emberek elbátorodnak. De Istennek nem a hangunk színe a legfontosabb, hanem a szívünk és a teljes lényünk állapota, akkor mikor az Ő nevét dicsérjük imával és énekeinkkel.

Énekelni az Atyának és az Úr Jézusnak lehet és ajánlatos is egyedül, de Pál apostol mondja azt is, hogy “egymás között” is tegyük. Szóval az Isten tiszteletek alatt elhangzott énekeket, egy egyetemes dicsérő imának is lehet tekinteni, amit a keresztyének hálából tesznek és nagyon jó építő hatása van.

Az közös lelki énekek által, a keresztyének egymást bátorítsák a hala adásra és egy lelki feltöltődést jelent mindegyik hívő ember számára, főleg azoknak, akik egy fárasztó hetet hagytak hátra maguk mögött.

A keresztyén énekeket énekelve együtt vagy egyedül hasznosak arra is, hogy eszünkbe juttassa, mit is tett Isten értünk. Eszünkbe juttassa azt is, hogy amiket énekelünk “ azokat igazából hiszem is”, “ráhagyatkozom teljesen ezekre az ígéretekre” és “megvallom ezeket a dolgokat tiszta szívemböl” Istennek és embertársaimnak.

Ahogy az Isten Lelke vezet az énekelésben is, eszünkbe juthat még egyszer az Atya és Úr Jézusnak a végtelen és kimondhatatlan szeretete, amivel minket szeretett a Golgotán. Azok az ígéretek is megerösítenek az énekek által, amikkel Isten bátorít az írott ige által, hogy nem hagy cserben akármilyen nehézségek is jönnek e földi életünk során.

Egy helyes lelki éneknek az a hatása is lehet, hogy eszünkbe juttassa nekünk embereknek az Istentől való teljes függőségünket, hogy mennyire is erőtlenek vagyunk az Ő kimondhatatlan kegyelme nélkül.

Énekelve Istenhez, fel lehet mérni egy keresztyén közösség lelki állapotát is. Észre lehet venni, hogy egy éneklő közösségben mennyire lakozik az emberek szívében az Isten beszédei és a Krisztus evangéliuma.

Egy tiszta szívből énekelt lelki ének által, Isten feltudja használni az embereket akár evangélizáció céllal is. Egy helyes keresztyén dal a megfelelő helyen és időkor, mások megtérését is elősegítheti.

Befejezésül csak annyit, hogy adjon a Mindenható és Örök Isten egy gyümölcsöző lelki életet Krisztusban, minden jó akaratú embernek és mindenki hálából dicsérhesse az Urat teljes szívvel lélekkel, énekek által is.

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 164909
30 nap: 1176
24 óra: 34