Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A közösség fontossága

2015.05.12

 

A közösség fontossága

 

       Isten a gyermekeit egy nagy családban helyezi el, amelyik család itt a földön kisebb vagy nagyobb közösségekre vannak felosztva. Az Újszövetség a keresztyén közösségeket “gyülekezetnek” nevezi meg több mint 80-szor.

     Egyháznak is megvan nevezve több mint 20-szor az Újszövetségben és úgy van említve mint Krisztus egyháza (Kolossé 1:24), az élő Istennek egyháza (1 Timoteus 3:15). Egyház, amelynek maga Jézus Krisztus a feje (Kolossé 1:18).

     Pont úgy mint, ahogy van egy családunk amely rokonságra alapszik, úgy szükségünk van egy lelki családra is, amely az Úr Jézusban vetett közös hitre alapszik. Hit, amely által vagyunk Isten gyermekei miután befogadtuk hittel személyesen Jézus Krisztust az életünkben: “Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. “ Galata 3:26

 

Valakik pedig befogadák őt (Jézust), hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az Ő nevében hisznek;” János 1:12

 

      Az Újszövetségi keresztyéneknek a Szentlélek egyesítő ereje szerkeszti egy nagy családdá, függetlenül a nemzetiségtől, kozosseg-1.jpgbőr színtől, vallási felekezettől vagy bármi mástól: “...egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.“ 1 Korinthus 12:13

     Az Isten Lelke az, aki által minden hívő keresztyén egyénileg el van pecsételve és Ő az, Aki meg is őrzi a Krisztusban hívő embert Istennek, egészen a teljes váltság napjáig. (Efézus 4:30).

 

     A gyülekezet igen is fontos minden embernek, aki döntött az Úr Jézus Krisztus mellett, vagy dönteni akar, mert vannak áldások, amit Isten a közösségeben áraszthat ki ránk.

     Egy Krisztus lelkülettel rendelkező gyülekezet, áldott pillanatokat tudnak nyújtani minden tagnak vagy látogatónak, abban, hogy együtt dicsérhetik az Istent és lelkileg felöltődnek az Isten egészséges igéjével:

Jézus mondja: “a beszédek, a melyeket én szólok néktek, lélek és élet.János 6:63

 

     A közösség hasznos, hogy egymástól az emberek tanuljanak és hogy az egészséges igehirdetésekből a lelkileg épüljenek és gyarapodjanak bölcsességben.

    Egy jó közösség nagyon hasznos, hogy egymást támogatják imával vagy akár anyagilag is, szükség szerint és betegség esetén egymást látogassák és erősítik: “....egymást tiszta szívből buzgón szeressétek;”

1 Péter 1:22

 

     Egy közösség egy jó hely lehet, ahol Isten meg tud szólítani embereket, olyanokat, akik még nem fogadták el az örök élet ajándékát, ami fel van kínálva ingyen Jézus Krisztus által: “...az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban” Róma 6:23

Pál apostol a keresztyén közösséget egy emberi testhez hasonlítja az 1 Korinthus 12-ben.

 

        Úgy magyarázza, hogy egy emberi testben szükség van lábra is kézre is és más szervekre is, hogy emberi test legyen és működni tudjon. Az apostol hangsúlyt tesz arra, hogy minden testrész más más feladatot teljesít be, de mégis egy helyre tartoznak. Még arra is kitér, hogy egy testrész sem lehet meg a másik nélkül.

        Ez így van a keresztyénekkel is. Szükségük van egy közösségre, ahhoz, hogy az emberek be tudják teljesíteni azt, amit Krisztus rájuk bízott. Minden keresztyén egyénileg más más dolgot és feladatot teljesít be, de a cél, hogy a közösség megfeleljen Krisztus elvárásainak és és az evangélium, a jó hír menjen tovább.

 

       Nem lehet egy egészséges keresztyén életet élni egy közösség nélkül. Az apostol szerint nem tud egy láb például egyedül megélni a többi test tag nélkül. Pont így van a hívő keresztyén emberrel is, fontos, hogy egy lelki családban tartozzon, ahol támogasson másokat és támogatva legyen másoktól: Jézus mondja: “Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek.” János 15:17

 

      Egy közösség támogatása nélkül egy keresztyén ember ki van téve annak a veszélynek is, hogy elhidegüljön az Isten iránti feladatától is, mert a gonosz csábításainak ki van téve. A gonosznak egyik célja, hogy az emberek ha döntöttek is az Úr Jézus Krisztus mellett, ne tudják megélni a keresztyén életet, vagyis ne tudjanak Istennek tetsző életet élni és így eltávolodjanak Istentől.

 

     Ez nem tud megtörténni, ha a hívő keresztyén embernek van egy jó Bibliai alapon létező és működő közössége, mert ilyen közösségek imádkoznak egymásért és vigyáznak egymás lelki állapotára. Ha valamelyik tagnak lelki nehézségei vannak, akkor rögtön imával tudják és készek is támogatni a többiek. Ezért is nagyon fontos egy jó Krisztusi közösség: “A ki szereti az ő atyjafiát a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való.” 1 János 2:10

 

     Sokszor Isten a mi imáink kéréseit is a másik keresztyén testvéreink által vitelezi ki és adja meg azt, amiért imádkoztunk. Ezért is nagyon fontos egy szoros kapcsolatot tartani a keresztén testvérinkkel és a lelkipásztorunkkal.

 

     Mi is csak akkor tudunk segíteni a keresztyén testvéreinken, ha szoros kapcsolatot tartunk velük, ha nem is az egésszel, mert lehet, hogy nagy a közösségünk, de legalább egy párral, akik által megtudhatunk mások problémáiról és segíthetünk. Ezért az okért is szükség, hogy testvéri közösségben legyünk: Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentől van; és mindaz, a ki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent.” 1 János 4:7  koz-2.jpg

       Befejezésül csak annyit, hogy mindenkinek, akinek van egy Krisztusi közössége sok áldást kívánunk a közösségi keresztyén életben. Akinek pedig nincsen egy Krisztusi közössége, annak ajánljuk, hogy imádkozzon, és Isten biztos kirendel egyet, akár írhat az oldalon található címre is, és valaki segíteni fog a keresésben.

 

Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel:” 1 Péter 3:15

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelezését az oldal elején jobb felől található címre. 

 

Ha értékesnek találta, ajálja másoknak is.

 

Ajánlott cikk: 

Egy keresztyén közösség felismerése: https://jezus-a-megmento.eoldal.hu/cikkek/keresztyen-elet/isten-csaladjaban-tartozni/egy-krisztusi-keresztyen-kozosseg-felismerese.html

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< December / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 171769
30 nap: 1451
24 óra: 54