Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Miért nem imádkoznak az emberek?

2015.05.12

Miért nem imádkoznak az emberek?

 

Ez a néhány sor rávilágít arra a tényre, hogy miért nem imádkoznak, vagy miért imádkoznak keveset az emberek. Csak átlagosan foglalja át, mert sokkal több ok is van és előfordulhat az emberek életében, amiért nem imádkoznak.

1. Vannak emberek akik, nem hiszik Isten létezését, vagy az örök életet, a bűn vagy annak az ítéletet. Szóval teljesen hidegen hagyja őket a lelki világ. Azt hiszik, hogy ez élet lejárásával megszűnik minden. Szóval ezért nem imádkoznak. De figyelmen kívül hagynak sok olyan dolgot, ami a felsoroltak létezését bizonyítják, például a teremtett világ ami körül vesz.

2. Vannak olyanok is, akik szívük Istennel szembeni ellenségeskedésük miatt félnek, rettegnek imádkozni. Annyira eltávolodtak Istentől a szívük keménysége miatt, hogy nem tudják rávenni magukat az imádkozásra.

3. Vannak hitetlen emberek is, akik nem bíznak eléggé Istenben és hitetlenkednek abban, hogy Isten válaszolni tud az imáikra és ezért nem imádkoznak. Kérdőre veszik Isten hatalmát.

4. Némelyek annyira önelégültek, hogy már nincs szívük imádkozni, vagy ha imádkoznak is, csak megszokásból vagy kötelezettségből teszik. Igaznak tartják magukat és ima nélkül is erősnek érzik magukat. Ezek az emberek nem ismerik önmagukat és Isten igéjét, amelyik azt mondja, hogy mindnyájunk bűnösök vagyunk a szent és igaz Isten előtt, és méltók a pokol tüzére (Roma 3: 23 és Roma 5:12).

Sok ilyen emberben lakik egy gyermekes felfogás miszerint a jó cselekedetekért adja Isten az üdvösséget és teszik is a jót amennyire csak lehet. Még sajnos “keresztyének” nevezett egyházak is hirdetnek ilyet és sokan azt hiszik, hogy az ítéletkor a jó cselekedetek és a rósz cselekedetek mérlegre kerülnek és amelyre húz majd, aszerint megy az ember a menybe vagy a pokolba.

Ez önmegváltást jelentene és ilyen badarságokkal ezek az emberek érvénytelenítik Krisztus szenvedését a kereszten.

A Biblia önmegváltást jó cselekedetek által nem tanít, sőt azt mondja, hogy: Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék (dicsekedjék).” Efézus 2:8,9. A jó cselekedetek, hálából kell fakadjanak a megváltásért és igazolják az ember hitét az Úr Jézus Krisztusban. Istent nem lehet adóssá tenni a jó cselekedetek által vagy a saját igazságainkkal, mert a Biblia szerint, az embernek nincsen igazsága a Szent és Igaz Isten előtt.

Az önigazság tudatával rendelkező embereknek, van még egy sajátosságuk, éspedig az, hogy ha imádkoznak is, akkor is átlagban csak kérnek Istentől. A hála adás az rövid az ilyeneknél és csak akkor fordul elő, ha megkapták amit akartak. Az önigazult gondolkodással rendelkező ember azt is tartja, hogy Isten a jósága miatt hallgatja meg az imáit. De nézzük meg csak Isten szemében milyenek a mi igazságaink: “...mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink, és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának el bennünket!” Ézsaiás 64:5

5. Mások okoskodnak. Sokszor az okos ember saját maga ellensége a lelki élet terén. Egyesek addig okoskodnak, hogy saját magukat ki okoskodják a mennyek országából. Nem értik meg, mert nem akarják megérteni sokszor, ha mondják is nekik az Isten szavával alátámasztva, hogy az Isten dolgait nem lehet felfogni emberi értelemmel, csak Isten segítsége által, a Szentlélek által (1 Korinthus 2:9-16).

Isten kijelenti magát, de csak az alázatos szívűeknek, azoknak, akik ráhagyatkoznak és teljes szívből keresik Őt.

6. Mások ott botlanak el, amikor azt mondják, hogy nem szükséges imádkozni, mert Isten úgy is jót cselekszik akivel akar és akit nem akar úgy sem segít meg. Vagyis sokan azt mondják, sajnos meg olyan emberek is akik keresztyének vallják magukat, hogy fölösleges az ima, mert “úgy is ami megvan írva azt nem kerülhetjük el”. Ezeknek, annyit csak, hogy a Biblia Istene nem a sors Istene, hanem egy személyes Isten, aki szereti az övéit és a legjobbakat akarja az övéinek. (Övéi azok csak akik igazából Hisznek benne és ráhagyatkoznak). Ezért elvárja, hogy az emberek imádkozzanak hozzá hálából, dicséretekkel és hozzák Eléje kéréseiket.

7. Másik ok, amiért az emberek nem imádkoznak, mert nem érzékelik a szükségét a bűneik miatt. Az ilyen ember nem tudja felmérni, hogy mekkora veszélyben van.

A Biblia szerint vannak olyan emberek is, akik úgy megfertőztettek a hamis tanulmányok és a gonosztól, hogy egyeseknek kiég a lelkükből még a bűntudat is. Az ilyen ember úgy meg tudja keményíteni a szívét, hogy Isten igéjét már bolondságnak tartja. Az ilyen ember biztos nem fog imádkozni, vagy nehezen veszi rá magát, hogy imádkozzon.

8. Egy másik helyzet, amiben az emberek nem imádkoznak, amikor a bűntudat és a bűn terheltsége miatt a reménységüket vesztik. Az ilyen ember oly annyira bűnösnek és méltatlannak tartja magát, hogy azt mondja magában, hogy Isten sem tud már segíteni rajta. De ez nem igaz, Krisztus mindenkiért meghalt. Akármennyire bűnös is az ember jöhet Krisztushoz. Sőt Ő maga hívja magához a bűn és nehézségekkel megterhelt embereket:

Jöjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.” Máté 11:28,29

9. Sokaknál hiányos az imádság, mert lefoglalja a legtöbb idejét minden más dolgokkal, csak éppen Istent nem keresi. Az ilyenek ha keresztyéneknek is tartják magukat, nem olvassák a Bibliát, így éhezik a lelkük. Ha el is járnak a templomba, sokan csak annyival maradnak, hogy milyen szépen prédikált az, aki prédikált. Mikor haza mennek a templomból, sok napon keresztül elfelejtkeznek az imáról, vagy ha imádkoznak is, akkor is feladatként teszik vagy megszokásból és nem hálából. Versszerűen elmondják imáikat, hogy tudják le ezt is Istennel.

Az ilyen embereknek, a napi és az élet problémái úgy lefoglalják és betöltik az elméjüket, hogy vagy nem marad hely az imádságra és az Istenre, vagy nagyon keveset szánnak az Istenre és az imádságra.

10. Vannak olyanok is akiket a saját megtapasztalásaik bátorítanak el. Valamikor valamit kértek Istentől és nem kapták meg. Ezért fölöslegesnek tartják tovább imádkozni. Vagy vannak, akik imádkoznak, de kevés eredménnyel és ezért bátorodnak el.

A sikeretlen imádságnak az oka a kitartás hiánya is lehet. Akár lehet nem jól kért az ember dolgokat, vagy nem hasznosak az ember számára, és ezért nem kapta meg. A másik ok, hogy lehet az ember azért imádkozott, hogy olyasmit kapjon, amivel növeli a saját kényelmét és azért nem kapta meg. És még olyan is előfordulhat, hogy az ember a saját bűnös vágyát akarta kielégíteni azzal amit Istentől kért, ezért nem kapta meg. És még lehetnek más okok is.

11. Vannak olyanok, akik azért nem imádkoznak, mert megvan mindenük, egészség, jólét, gazdagság, siker, karrier, család és úgy tovább. Az ilyen emberek átlagosan, ha valamikor hittek is Istenben, elfelejtik az Istent, és csak akkor jut eszükbe, ha egyáltalán eszükben jut, mikor utoléri valami nagy baj, például megromlik komolyan az egészségük.

Az ilyen embereknek, ha tudnak is Istenről, akkor is az üzlet és a pénz szeretete annyira lefoglalja az elméjüket, hogy ott már Istennek és az imádságnak nincs helye.

Jézus figyelmeztet erről a veszélyről is: “Gyermekeim, mily nehéz azoknak, a kik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni! Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.” Márk 10:24,25

Befejezésül csak annyit, hogy sokan az imádságnak szánt időt, időveszteségnek tartják. Annyira lefoglalja az emberek nagy részét minden más, hogy az Istennek és az imának szánt idő teljesen hiányzik az életükből. Biztos, hogy még vannak sokkal több más okok, amiért az emberek nem imádkoznak, vagy keveset imádkoznak.

De a lényege ennek a leírásnak az, hogy felhívja a figyelmét az olvasónak, hogy minden esetben, amikor az ember nem imádkozik vagy keveset imádkozik, a gonoszra hallgat, aki a hazugság atya és akinek az egyik legfőbb célja, hogy gyilkolja az emberek lelkét (János 8:44).

Fordíts hát hátat az ember gyilkosnak és jöjj Istenhez és az Úr Jézushoz imával egyszerű szavaiddal ahogy tudsz. Olvasd a Bibliát és tölts időt Istennel azért, hogy elnyerhesd az örök élet ajándékát Jézus Krisztus által: “Mert a bűn zsoldja (fizetsége) halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23

Az ima és a Biblia olvasása közel tud hozni Istenhez és az örök élethez és távol tud biztosan tartani a gonosztól és a bűntől. De ez érvényes fordított sorrendben is: A bűn és a gonosz is távol tud tartani az örök élettől, Istentől, a Bibliától és az imától. A döntés a te kezedben van.

 

Adjon az Isten kellő bölcsességet mindenkinek, hogy az ima és a Biblia által válasszon helyesen és döntést tudjon hozni az örök élet mellet, ami Jézus Krisztus által ingyen elérhető minden embernek: A ki hisz a Fiúban, örök élete van; a ki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” János 3:36

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< December / 2019 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 83119
30 nap: 3455
24 óra: 133