Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Egy igazi megtérésnek a látható jelei

2015.05.12

 

 

 

 

EGY IGAZI MEGTÉRÉSNEK

A

LÁTHATÓ JELEI

 

 

Első sorban szeretném felhívnia figyelmét a kedves olvasónak, hogy ebben a cikkben az Isten harmadik személye „Szent Szellem” - ként lesz említve, úgy ahogyan az eredeti görög és héber írásokban is van írva. 

 

Ahogyan jól tudott dolog, mikor az ember megtér az élő Istenhez és a bűnei rabsága alól fel lesz szabadítva, akkor történik egy csoda az ember belsejében. Az ember szelleme újjá lesz teremtve a Szent Szellem ereje által és az ember egyesül hitben az Úr Jézus szellemével.

​Így a Krisztus Szelleme jön és lakozik az ember szívében és az ember teste lesz a Szent Szellem temploma

 

Ezt az állapotot több igevers is kifejezi.

Itt van 2 közülük: „A ki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ő vele.
Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?”
1 Korinthus 6:17-19

 

Minthogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta az Isten az ő Fiának Szellemét a ti szíveitekbe,” Galácia 4:6

 

Az örök élet biztonságát, elsősorban az Isten egészséges igéjére kell, hogy alapozzuk.

Az Isten igéje azt mondja tisztán, hogy, ha hiszünk Jézus Krisztus személyében és helyettes áldozatában, megvalljuk bűneinket, ráhagyatkozunk és elfogadjuk mint személyes Urunkat, akkor örök életünk van, és a Szent Szellem erről le is fog biztosítani ( János 3:16 és 36 és János 5:24, Róma 10:9,10,13 , Róma 8:16 és mások).

De a megtérésnek, a megváltásnak, a bűn rabsága alól való felszabadulásnak és az újjászületésnek vannak észrevehető külső jelei/gyümölcsei is. Vagyis a megváltott embernek az élete láthatóan és gyökerestől megváltozik. És ezek a jóra változások is igazolják, hogy az ember szabad a bűnök kötelékétől és van egy teljesen új élete Krisztus által.

 

A következő sorokban be lesznek mutatva az igazi megtérésnek és újjászületésnek a letagadhatatlan jeleiből egy néhány.

Ezek, gyakorlatilag arra utalnak, hogy egy személy igazából megtért, újjászületett és Isten igazi gyermeke vagy csak azt hiszi magáról.

Ezek a jelek és cselekedetek alátámassztják az Isten gyermekeinek a Krisztusban vetett hitét. Az Uruk és az embertársai iránti feltétel nélküli szeretetét.

 

Ezek azért lesznek említve és azért vannak írva, hogy be ne csapja magát senki sem, de még fontosabb az, hogy mások ne tudják megtéveszteni az embert, vagy a gonosz ne tudja elbizonytalanítani a frissen Krisztushoz megtért embereket.

Egyes emberek az evangélium hallatára felbuzdulnak, de hamar kialszik bennük az Isten iránti vágy. Másokban pedig Isten igéje nem tud gyümölcsöt teremni, mert az élet problémái, vagy csábításai megakadályozzák. Mások sajnos a szent élet helyett csak némi kegyeskedéssel/szenteskedéssel  a saját elképzelésük szerint beérik a Krisztus követését, a keresztyén életükben.

De egy igazi megtérést, egy gyökeres gondolkodás és élet változás szükség, hogy kövessen, másképp az ember csak elhiteti magával, hogy rendben van a kapcsolata az Istennel.

Gyakorlatilag nem lehet megtérésnek nevezni, azt a megtérést, ami nem eredményez egy olyan gondolkodás és egy olyan látványos élet változást a jó irányban, ami Istenhez való közeledést nem eredményez.

 

Ennek a leírásnak a célja az, hogy feltárja az olvasónak a Biblia alapján, a megtérésnek és az újjászületésnek a maradandó, gyakorlati és látható jeleit, amik mind a Szent Szellem munkája által jelennek meg a megtért ember életében.

Az első bizonyságot a Szent Szellem teszi, Aki a megmentéskor, az emberbe jön és ott lakozik.

Ez egy kimondhatatlan mennyei öröm és egy belső béke állapot, amit a bűnöktől való felszabadulás és az Istent részéről való elfogadás tudata váltsa ki.

A Biblia a Róma 8:16-ban azt mondja, hogy az Isten Szelleme: „bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.”

 

Az fenti ige alapján meg lehetett látni, hogy egy igazából Krisztushoz megtért ember lelkét, a Szent Szellem megnyugtatja, hogy a Krisztusban vetett hite által az Isten gyermeke: Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.” Galácia 3:26

 

Ezek a jelek, amikről szó lesz, egyes megváltott emberek életében csak szép lassan, másoknál gyorsabban jelennek meg.

De idővel a nagy többsége meg fognak jelenni, sőt még ezeknél is több. Ezeket is, mind a Szent Szellem hozza el, személyesen mindenkinek az Ő szuverén akarata szerint.

A megtért ember része annyi, hogy gyarapodjon az ima életben, vagyis, hogy minél többet imádkozzon és közösséget vállaljon Istennel.

Ily módon Isten is fel tudja használni a megtért embert, akár a mások megmentésére is.

 

Tovább, pár dolog lesz említve, ami átlagosan átfogja a Krisztushoz igazán megtért és a Szent Szellem által újjászületett ember életében történt változásokat.

De minden hívő embernek még lehetnek a felsoroltakon kívül a Szent Szellem más megnyilvánulásai is, amit Ő művelhet külön külön kedve szerint, helyzettől függően.

1 Korinthus 12:11 (az 1 Korinthus 12 a Szent Szellem kegyelmi ajándékait sorolja fel).

“…..ugyanaz a Szellem cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja.”

 

Vagyis ez nem egy mindent átfogó felsorolás, hanem 13 pontban fel lesz sorolva a legáltalánosabb változások, melyek bizonyítják a Szent Szellem jelenlétét és munkáját a megtért emberek életében.

 

1. A Biblia fontossága

Itt lehet említeni a vágyról, hogy minél több időt töltsön Istennel, a Bibliával és ez lesz nagyjából az első igazi jele, egy igazi szívből való őszinte Krisztushoz megtérésnek.

Mind a kicsi gyermek, aki, ahogy kezd felnőni és minél többet kíváncsiskodni és felfogni, hogy mi is történik körülötte, ugyanúgy lesz a Krisztushoz megtértél is. Több időt kezd tölteni Istennel.

Jobban érdekli annak az Istennek a szava, aki megmentette, ami nagyon fontos, és napról napra többet kezd megérteni a Szent Szellem kinyilatkoztatása által.

Amit eddig figyelmen kívül hagyott, most kezd értékes lenni, például a napi Biblia olvasás és az imádság, ami ha eddig ki maradt és nem számított, ha több napig/holnapig is baj nélkül, most nagyon fontos kezd lenni.

A Biblia mondja az 1 Korinthus 2 fejezetében, hogy egy érzéki, nem újjászületett ember nem foghatja fel az Isten szavát.

Ha olvassa is rendszeresen, olyan neki, mint egy történelem könyv, tudni fog nagyon sok dolgot belőle, de nem tudja észre venni az Isten minden megmentő szeretetét iránta és mások iránt. Szeretet ami Jézusban és az Ő áldozatában nyilvánul meg.

Ha valaki mondja is neki a megmentés egyszerűségét, akkor vagy nem érti, vagy akár bolondságnak is tűnhet neki.

Az utóbbi inkább azokkal történik meg, akik nem nagyon hisznek semmiben sem. Vagy súlyosabb, azokkal a vallás károsultakkal, akik nagyon bele élték magukat a nagy hiszékenységükkel egy ember kitalálta vallási rendszer szabályaiba és nem lássák meg az igazi Krisztust a Bibliában.

 

Az ilyenek annyira bíznak az egyház szabályaiban, hogy mikor Istennek igéjéről és az egyszerű megmentési tervéről, vagyis Jézusról hallanak, akkor túl egyszerűnek tűnik. Sajnos van eset, hogy még bolondságnak is vehetik, kinevetik és megvetik a tiszta evangéliumot, folytatva tovább a megszokott vallásos életüket.

Sajnos a vallásos élet nem vezet sehova sem, mert saját erőből, vagy az egyházuk által próbálnak ezek az emberek üdvözülni és nem egyedül Krisztus által, mint ahogy a Biblia írja, például a János evangéliuma 14:6-ban.

 

 

​           Pál apostol a következőképpen fogalmaz: Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg ítéltetnek meg. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.” 1 Korinthus 2:14,15


 

          Olvasod-e rendszeresen a Bibliát? Jó kedvvel teszed-é? Van-é értelme neked a Biblia által Istennel időt tölteni? Megérted-e, úgy ahogyan a Szent Szellem kinyilatkoztatja? A Biblia a szívedre beszél-e? Meggyőz-e a kicsiny, bűnös és érdemtelen létedről? Keresed-e az Isten akaratát a Biblia szavaiban? 

 

         Ha a válasz igen, akkor jó úton vagy, és megtörtént az újjászületésed, ha pedig nem, akkor mire vársz, hívd segítségül az Úr Jézus nevét, hogy szabadítson fel a bűneid rabsága alól, és megkapd az örök élet ingyen ajándékát.

        Miért annyira fontos a Biblia olvasása?

​        Egyik válasz az, hogy azért mert a Biblia az Isten szavai az embereknek, ezért az írott ige újjá tud teremteni (1 Péter 1:23). 

​        Az Isten írott szavai a Szent Szellem által lettek adva az embereknek és ezek által az Isten egy teljesen új felfogást tud formálni bennünk a Saját személyéról és terveiről. 

​         Jézus pedig azt mondja, hogy az Ő szavai nekünk "lélek és élet" ​János 6:63

 

 

 

2. A Szent Szellem gyümölcsei.

Ami igazából meg látszik egy Krisztushoz megtért életében, az a Szent Szellem gyümölcseinek a megjelenése. Egyeseknél lassabban, másoknál gyorsabban:

... a (Szent) Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény.
A kik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Ha (Szent) Szellem szerint élünk, a (Szent) Szellem szerint is járjunk. Ne legyünk hiú dicsőség kívánók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.”
Galata 5:22-26

 

Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést;Kolossé 3:12

 

       Egy igazi megtérés jelei, a Szent Szellem gyümölcseinek a megjelenése a megtért életében, és a bűnös életmód elhagyása az Ő hatalma alatt, Aki a megtért szívébe lakozik hit által.

Az újjászületést is tekintsük úgy mind a testi születést, vagyis pont úgy, mint gyermekkorban, ahogy testileg, értelmileg lassan gyarapodik a gyermek.

Pont úgy, amikor szellemileg megszületik valaki Isten kegyelméből, ugyanúgy fog gyarapodni, felnőni a hitben, ima életben, bölcsességben és értelemben, másrészt pedig elmélyedni napról napra jobban az imában és a bűn felismerésben és annak a kivetésében az életéből.

Amit addig a lelki világával kapcsolatosan lényegtelennek tartott, most kezdenek fontosabbak meg fontosabbak lenni.

 

          Változott-e meg az életed amióta döntöttél Krisztus mellett? Tapasztalod-e, hogy jobban szereted az Istent és az ember társaidat? Meg jelent-e az életedbe a szelídség? Keresed-e minden áron a békét? Van-e örömöd amióta döntöttél Krisztus mellett? Mértékletesebb-e vagy mint azelőtt?

          Ha válaszod igen, akkor a jó úton vagy. Ha még nem igazán jelentek meg, akkor ne csüggedj el, mert egyeseknek lassabban jelennek meg ezek a gyümölcsök az életükben. Imádkozzál és kérjed ezekért is az Istent, hogy adja meg ezeket is.

 

3. Az ima.

         A másik fontos jel, ami az elsők között, fog megjelenni az az lesz, hogy, lassan lassan, a Szent Szellem megtanítja a megtértet imádkozni szabadon, főleg a megtanult Bibliai igeszakaszok által és alapján:

...a (Szent) Szellem is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert azt, a mit kérnünk kell, a mint kellene, nem tudjuk; de maga a (Szent) Szellem esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” Róma 8:26

 

       Ha eddig ima könyvek kelletek az embernek, hogy megszólítsa az Istent, erre többet nem lesz szükség.

 

       A megtért ember kezd hálából és szabadon a saját szavaival imádkozni és az imádság kezd szép lassan szerves része lenni a napi életének.

       Ez egyrészt azért lesz, mert a megtért embernek megváltozik az Isten képe is.

       Az Istent nem fogja többé úgy felfogni például mint egy olyan Istent aki alig várja, hogy lesújtson az emberre amikor bűnt követ el, hanem az Istent úgy kezdi felfogni első sorban mint egy szerető Atyát, aki a jót akarja a gyermekének.

         Krisztus nem csak egyik személy fog lenni a Bibliából, hanem a legfontosabb személy az életében, a személyes Megváltójának fogja tekinteni.

        A megtért kezd Istennel, Krisztussal szabad módon társalogni, mint egy gyermek a szüleivel, oly módon ahogyan ez eddig nem ment, és az imában sok öröme lesz.

 

         Minden ember tud imádkozni, még a képmutató vallásos ember is, de az imában lelt öröm az, ami különbséget tesz az igazi megtért ember és a meg nem váltott ember ima életében.

         A megtérés előtt, ha például olyan hozzá állással jött imádkozni, hogy: „na ezt is tudjam le minél hamarabb”, vagy csak akkor imádkozott ha bajban volt, vagy, hogy mások hallják, a megváltás és az újjászületés után ez a hozzá állás teljesen megváltozik.

 

A hálából való örömteljes imák, mind azért fognak szívből elhangzani elsősorban, mert Jézus megkereste és megtisztította a megtérésnek napján minden hamisságától és bűnétől, az Ő igazságát reá adta és a szívében tudatosodik az Ő Szellemének a jelenléte, és ez által egy Vele való személyes kapcsolat.

Kezdi tudatosítani, hogy már a Jézusé, ami egy lelki biztonságot és békét nyújt, még a nehéz és szorult helyzetekben is.

 

Kérted-e valaha a Szent Szellem segítségét, hogy tanítson imádkozni? Vagy, hogy segítsen elcsendesedni az imádkozás előtt? Van-e örömöd az imában? A szívedből fakadnak-e az imáid?

Ha igen akkor ez egy nagyon jó jel arra, hogy meg vagy térve, újjá vagy születve és van egy személyes kapcsolatod Krisztussal és Ő általa a Mindenható Jóságos Atyával.

 

Keltél-e fel valaha is éjnek idején imádkozni a teljes csendességben? Ha a válaszod igen erre is, akkor nagyon jó jele annak, hogy ragaszkodsz a Megmentődhöz.

Történt-e meg, hogy addig imádkoztál a térdeden, ameddig bele aludtál? Imádkoztál-e valaha addig a térdeden, ameddig már érezted, hogy nem tudod abban hagyni, mert olyan erőteljes volt az Isten jelenléte?

Volt-e olyan pillanat a keresztyén életedben, hogy addig imádkoztál, ameddig már kérted Istent, hogy hagyjon aludni azon az éjszakán is egy kicsit? Ha a válaszod igen még ezekre is, akkor már jól előre haladott vagy az Istennel való kapcsolatodban.

Ha pedig a válaszod ezekre is a „nem nagyon”, vagy a „nem”, akkor még kell gyakorolni az Isten előtt való megalázkodást, amire egyik nagyon jó gyakorlat, a térden eltöltött idő a „belső szobában”, ahol áldott és örömteli időt lehet eltölteni a mennyei Atyával és Krisztussal.

 

4. A bűnhöz való viszonyulás.

Ha valamit olyat tesz egy igazi hívő ember, ami nem kedves Istennek, akkor a legrövidebb idő alatt érezni fogja, hogy a Szent Szellem megfeddi, és alig várja az igazából megtért, hogy megvallhassa Istennek/Jézusnak, hogy megtisztulhasson és fel szabaduljon a bűn terhe alól.

Sőt minden nap fogja vágyni az ember, hogy jöjjön még egyszer Jézushoz megújulásért és bocsánatot kérni, az az napi vétkeiért, hibáiért: “Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. És ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész világért is.” 1 János 2:1,2

 

Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.” 1 János 1:8,9

 

Itt tartva meg kell azt is említeni, hogy a megtéréskor biztos, hogy nem jutott eszébe az embernek minden bűne, hogy megvallja. Lehet túl sok lett volna elviselni azt a terhet.

De ahogy a megtért ember eszébe jut egy régi bűn, amit még nem vitt az Úr elé, azt az Úr elé fogja és kell vinni minél hamarabb.

Minél többet vár a bűnbánattal, annál jobban fogja érezni, hogy Isten távolodik tőle. És ez egy nem jó lelki állapot okoz azoknak, akik megízlelték az Isten csodálatos szabadítását és gyengéd közellétét az életükben.

 

          Egy másik dolog a bűnökkel kapcsolatban az, hogy a régi bűnök, amiket az Úr elé vitt egy megtért ember, már nem fogják többet vádolni, mert Jézus magára vette és megbocsájtotta azokat.

         

          Ezt mondja az Ige a Róma 8:33,34-ben : “Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, a ki megigazít;
Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk.”

 

De ha mégis vádolnák tovább, akkor vigye azokat még egyszer őszintén a Krisztus elé, hogy el legyenek törölve.

Mert lehet pont azért nem bocsájtotta meg Jézus egyből, mert pontosan nem volt az ember teljesen őszinte a bűnvallásban, sem magával, sem Istennel. (Sokszor az emberek le próbálják kicsinyíteni a bűneik súlyosságát és következményeit és ez a baj, de Istennek ez nem egy kedves hozzá állás és ezért kér teljes őszinteséget az ember részéről).

És ami még nagyon fontos az az, hogy a bűnt néven kell szólítani. Nem elég azt mondani, hogy: „Istenem bocsáss meg”, hanem meg kell nevezni/vallani minden egyes bűnt, amit az ember felismert az életében. Erre utal János apostol a fenti igében: „Ha megvalljuk bűneinket, …..”

 

Ezeket lehet mind észlelni, ha nem is egyből, de szép lassan, mert szép lassan kerül az ember minden nap közelebb a Megváltójához.

Egyeseknek könnyebben megy ez, másoknak lassabban, de egyszer Isten Szelleme ha az ember szívében él hit a által, akkor előbb vagy utóbb meggyőzi az embert minden bűnről és a jóról is.

Ezért szükség az elmélyült ima élet és a személyes idő töltés Istennel a magányban (a belső szobában).

 

Bízzunk ebben, mert ezeket Isten megígérte Pál apostolon keresztül: “Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.Filippi 1:6

 

5. A világi élvezetek elhagyása.

Itt azokról az élvezetekről van szó, ami a Bibliával, az igazi keresztény élettel nem egyeznek meg, mind például a káros szokások (dohány, alkohol, kábítószer, szerencsejátékok, paráznaságok és még sok mások).

A kihívó szórakozások és szórakozó helyek, ahol az ember minden lépésnél bűnbe eshet, az italozás, a paráznaság, a büszkeség és nagymellűség, a gőg, a csúnya romboló beszéd és pletyka, a veszekedés, az ellenségeskedés, a TV sorozatok, a bálványimádás, az okult praktikák, például a jövendő mondókhoz járás, mindenféle keleti jólét és gyógymódok, például az akupunktúra vagy a joga gyakorlatok, a babona, a horoszkópban bízás és nem Istenben, és még lehetne sorolni.

Ezeket is elhagyni, egyesek hamarabb tudják, mások lassabban, de egy igazából megtért életében, a felsoroltak elhagyása is mind a Szent Szellem munkája, Aki az igazán szívből megtértet igazgatja az élete pályáján.

Hogyha mind ezek a felsorolt bűnök életedben voltak és megtérésed előtt élvezetet jelentettek, de a Krisztushoz megtérés után már lelki kényelmetlenséget, fájdalmat okoznak, akkor ez egy nagyon jó és igazi jele a megtérésednek.

Sőt, ha a megtért más embert is lát, hogy cselekszi ezeket, ha még akkor is egyfajta undorodást, szánalmat okoznak, akkor ez egy még jobb jele a megtérésnek és a bűntől való elszakadásnak.

           De hogyha a világban, a TV-ben, a társadalomban látott bűnök elkerülik a figyelmét, sőt még egyet is ért részben a megtért ember velük, szórakozik rajtuk, akkor ez egy nagy figyelmeztetés, hogy gondolja még egyszer végig minden ember a megtérését. Miből is tért meg lényegében?

          Mert, ahogy az Ige mondja: “Ne szeressétek a világot, se azokat, a mik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete.
Mert mindaz, a mi a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is; de
a ki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.
1 János 2:15,16,17-ben

 

Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-é, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? A ki azért e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz.Jakab 4:4

 

        Itt van 2 gyakori világ szeretet példa.

        Ha a megtérése után egy ember még mindig italozik tovább a meg nem téret barátaival, ugyanúgy mint azelőtt, akkor gondolja végig, hogy miből is mentette meg az Isten?

        A Krisztus igazi követőjének szüksége van-e még mindig a világ szemétjére? Az ilyen „ könnyelmű megtért” ember, másoknak a megtérésének az akadálya lesz. Mert nincs egy látszata a megtérésének és csak látszatból szenteskedik. Az Isten nem fogja sokáig tűrni ezt a magaviseletet és jön a büntetés is, mert nem hagyja sokáig, hogy az áll szenteskedés miatt az Ő nevét gyalázzák.

 

          Itt nem arról van szó, hogy ha az ember megtért soha többet nem szabad ritkán például egy kis pohár bort megigyék egy családi vacsora alkalmával például. Csak lehet, hogy sok körülötte levő ember, az ital miatt otthon csúnyán viselkedik, bántalmazza a családját, vagy sok pénzt költ az italra és otthon nélkülöznek más fontos dolgokat, vagy akár ital függő. Az ilyenek azt, fogják mondani, hogy: „nézd ha a „ hívő” is iszik, akkor nekem is szabad”.

 

            Ezért, ha valaki megtért embernek tartsa magát, fontolja meg jól a dolgokat az ital kérdésében is, hogy ne legyen más meg nem tért emberek se akadály a megtérésében, se botrány. Mert Isten igéje azt mondja, hogy: Azért akár esztek, akár isztok, akármit cselekesztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek.” 1 Korinthus 10:31

 

            A meg nem tért emberekkel italozni pedig, nem dicsőíti Istent és szolgálatot sem teszünk ezzel Neki.

 

          Egy másik példa a parázna gondolatok. Ez a gonosztól való kísértés nem kerüli el a megtért embereket egyáltalán. De ezeknek a kísértéseknek a legyőzésére, a megtért ember Krisztusra szükség, hogy támaszkodjon. Imádságra van szükség mint minden kísértés esetében.

          Ha azt mondod, hogy meg vagy térve Istenhez, de férfi vagy nő létedre még mindig látványosan testi kívánságaidtól indítva akarattal forgatod a fejedet az utcán mások után, sőt még illetlen megjegyzéseket is teszel magadban, vagy hangosan; még mindig nézegeted az interneten vagy a magazinokban a ruha hiányos nőket vagy férfiakat, akkor gondolkodj el egy kicsit. Vajon új ember-e vagy Krisztusban, vagy még mindig a régi bűnös természeted az úr a szemeid és a szíved felett?

          Egy másik dolog ami még ide tartozik, az a kihívó öltözet. Ne gondolja senki sem, hogy csak a férfinek bűn ha kívánsággal megnéz egy ruha hiányos nőt az utcán, hanem annak a nőnek is ugyan olyan bűn, mert így öltözött.

          Ha azt mondod, hogy meg vagy térve, akkor próbálj ne úgy öltözni, hogy másokat bűnbe csábíts és magad is bűnbe essél ez által. Ez érvényes úgy a nőkre mint a férfiakra. És ha azt tartod magadról, hogy meg vagy térve, akkor ne csak az ima házban vagy a templomban öltözz fel tisztességesen, és a hétköznapokban nem törődve, kihívóan járjad az utcákat, mert nem csak a templomban vagyunk Isten színe előtt, hanem minden egyes pillanatban az életünkből.

 

         Jézus nem arra, kérte az Atyát a szenvedése előtt, hogy kiragadjon az emberek közül, hanem azt, hogy meg őrizzen a bűntől. Ezért mint megtért keresztyén ember nem kell remete életet élni, de szükség kérni naponta az Istent, hogy megtartson a bűntől.

         Ezért ebben az esetben is, ha valaki megtért embernek tartsa magát, akkor imádkozzon, hogy az Isten tartsa meg a szemeit tisztán az olyan kihívó látványoktól, ami parázna gondolatokat okozhatnak.

 

        Itt egy példa: Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te utadon éltess engemet.” Zsoltárok 119:37

 

           Ez az igevers érvényes más bűnök elkerülésére is, de a kihívó látványok esetében még annyira.

           Egy tanács azoknak, akik frissen megtértek az, hogy ha például megyünk az utcán és belebotlunk a tekintetünkkel egy ruha hiányos nőbe/férfibe, próbáljunk másodszor ne oda tekinteni, hogy ne adjunk alkalmat a gonosznak a kísértésre, mert Jézus tisztán megmondja, hogy: “valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.“Máté 5:28

 

           Miért is olyan fontos meg őrizni a szemeinket tisztán? Jézus azt mondja, hogy a szemeink a lelkünk tükre, és hogyha a szemeink tiszták, akkor a lelünk is tiszták és tudunk világítani a hitetlen világ fele. De ha a szemeink szennyesek, akkor a lelkünk is szennyes és nem tudunk szolgálni Istennek, hanem a sötétség fog uralkodni az egész lényünkön, úgy testünkön mint lelkünkön.

A test lámpása a szem. Ha azért a te szemed tiszta, a te egész tested világos lesz.
Ha pedig a te szemed gonosz, a te egész tested sötét lesz. Ha azért a benned lévő világosság sötétség: mekkora akkor a sötétség?!„
Máté 6:22,23

 

        Most lehet, hogy ez ami ide fel lett sorolva nevetségesnek tűnik, akár még „keresztyén” embereknek is, de nézzük csak mit, mond Isten szava a csirájából ki nem vágott kívánságokról:

.mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
Azután a kívánság megfoganván, bűnt szül; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!“
Jakab 1:14-16

 

       Ez az igevers érvényes más bűnökre is, és ha valaki nem vigyáz megtért ember létére, hogy ne táplálgatja a bűnös kívánságokat, akkor könnyen elesik és újra bűnökbe keveredik, akár vissza eshet a régi bűneibe, sőt még súlyosabbakba és így eltávolodik Istentől.

        Ezért a bűnöket akármilyen kicsik is, ha egyszer a Szent Szellem szólt és eszünkbe juttatta, hozzuk a lehető leggyorsabban a Krisztus keresztje elé és ne kamatoztatjuk azt.

 

       Az is tény, hogy egy igazából Krisztushoz megtért embert, aki azelőtt bűnös életmódot élt, sokszor a barátai vagy akár a család tagok nem értik meg. Főleg azt a nagy változást az életmódjában. És megtörténhet nagy valószínűséggel, hogy kitaszítják a baráti körből, kigúnyolják, bolondnak nézik, sőt még nem is beszélnek vele, vagy ha beszélnek is vele, egyesek sajnálkoznak rajta, hogy az igazi keresztény élet eltiltja az “élet élvezeteitől”.

 

          De erre a válasz csak annyi, hogy akinek van örök élete Krisztusban és Szent Szellem a szívében, annak már nincsen szüksége többet az ördög felkínálta szemétre az e mulandó életében (cigaretta, paráznaság, alkohol és úgy tovább).

          Ezek azért vannak ide írva, hogy az olvasó fel tudjon készülni, hogy mi is várhatja, ha Jézushoz jön igazából. Megtörténhet egy vagy több is, vagy akár egy sem azokból, amik ennél a pontnál lettek írva. Lehet, hogy a megtérését pont, jól fogadja a család és a baráti kőr is.

 

         Kevesebb bűnt követsz el mint a megérésed előtt? Ide lehet érteni azt is, hogy kéred-e Istent az imáidban, hogy óvjon meg a bűnös gondolatoktól (akár parázna gondolatoktól) és az olyan helyzetektől, ahol könnyen bűnbe lehet esni? Kerülöd-e az olyan helyeket ahol könnyen bűnbe eshetsz és prédává válhatsz a csábításnak?

         Zavarnak-e az olyan bűnök amik máskor akár még szórakozást is jelentettek, például a pletyka vagy a gúnyolódás? Zavarnak-e a saját életedben és a körülötted lévő emberek által elkövetett bűnök?

        Jössz-e töredelmesen, alázattal és bűn megvalló szívvel az Úr elé minél hamarabb, ha észlelted, hogy bűnt követtél el?

        Ha a válaszod ezekre is igen, akkor a benned való Szent Szellem irányít ebben is, és a jó irányban haladsz a megszentelésed útján.


 

6. A közösségi élet

A testvéri együttlét kellemes pillanatai egy másik jele a megtérésnek. Ha valaki jól érzi magát a közösségében, és szereti a többi Isten igazi gyermekei társaságát, az egy másik jó megtérési jel.

Azok, akik nem szeretnek közösségbe járni, vagy csak azért járnak oda, hogy a szomszéd vagy a szülei ne szólják meg, vagy az élet társa ne haragudjék reá, azok saját magukat becsapják.

Egy meg nem mentett személy, meg tud lenni a többi igazi keresztény nélkül probléma nélkül, és nem is éreznek hiányt valamiben. De egy igazi Krisztushoz megtért ember, fogja keresni a többi olyan embert mind jó maga, mert jól érzi magát közöttük.

Ez azért van mert egy Szellemmel vannak átitatva, vagyis a Szent Szellem a közös bennük és Ő az Aki egyetértést munkál ki a megtért emberekben, annak ellenére, hogy különböző természetük van.

Egy jó evangéliumi és hit által Krisztusban élő közösség egy megadott biztonságot is nyújt, például imádkoznak egymásért, vagy a betegeikért, akár még más testvéri közösségekért is, vagy a meg nem tért bűnben élő emberekért.

Isten az embert nem magányosnak teremtette, hanem egy társadalmi lénynek, és a társadalom alapja a család. Pont ezért, Isten gyermekeinek jó egy lelki családhoz tartozzanak. Példák erre a Pál apostol levelei, a különböző gyülekezetekhez.

Szóval, ha valaki szándékosan nem akar más igazi Isten gyermekeivel közösséget vállalni, nem érzi jól magát közöttük, vagy személyes érdekei miatt rendszeresen elkerüli/elmarasztalja őket, akkor nem is szeretheti őket, nem is segíthet rajtuk igazán. Rajta sem tudnak segíteni, mert nincsen ott és nem ismerik őt, és a problémáit sem, hogy akár segíteni tudjanak rajta

Ez is egy jó jele lehet annak, hogy az ilyen ember, csak egy felületes és egy nem törődi, csak papíron számon tartott keresztény, és nem igazán a Krisztusé.

Van-e örömöd a testvéri közösségben? Keresed-e a közösségi életet? Vállaltál-e már áldozatot vagy fáradságot azért, hogy ne hiányozz az Isten tiszteletekről? Keresed-e azt, hogy segíts a bajba jutott testvéreiden?

Mondtál-e le valami személyes érdekedről azért, hogy testvéreid közül ne hiányozz?

Ha a válaszod igen, akkor jó úton haladsz, ha pedig nem, akkor még gondold át a dolgokat, hogy kit is akarsz szolgálni? A saját érdekeidet vagy az Isten érdekeit?

Tovább menve. Beszélgettél-e valaha egy egészen idegen emberrel, akiről megtudtad vagy észre vetted, hogy igazi Isten gyermeke? Éreztél-e egyből egy családias hangulatot vele?

           Közeli beszélgetésbe tudtál fogni vele, mintha egy élet óta ismernéd, és érezted a bensődben, hogy valami összeköt, amit nem tudsz megmagyarázni másképp mind csak a közös hit és a közös Szent Szellem miatt lenne?

 

Ha a válaszod igen, akkor ez is egy jó jel, hogy Krisztustól megmentett ember vagy. Ha pedig nem, sőt lenézed az igazi keresztényeket, vagy nem érzel semmi olyat irántuk, hogy közelíteni tudnál könnyen hozzájuk, akkor még van mit gondolkodjál a megmentésedről, és a hovatartozásodról.

 

7. Az Istennel való közösség (személyes kapcsolat)

       Az Isten a kezdetektől fogva az embert egy személyes kapcsolatra teremtette saját magával.

       Ez meglátszik a Biblia első oldalairól, ahonnan meglátszik, hogy Ádámnak és Évának milyen személyes és közvetlen kapcsolatuk volt a Teremtővel.

       Ez sajnos elromlott a bűn miatt, és az emberek a bűn miatt nem érzékelik az Isten jelenlétét az életükben, mert a bűn miatt az ember el van szakadva a Teremtőjétől (Ézsaiás 59:1,2).

       Az Ószövetséget végig nézve meg látszik, hogy Istennek voltak örökké emberei akikkel beszélgetett egyenes módon személyesen és általuk a néppel.

       De az Újszövetségben meg változik teljesen a helyzet, mert ha az Ószövetségben csak egyes emberekbe helyezte Isten az Ő Szellemét (vezetőkben, prófétákban), az Újszövetségben, a bűn legyőzése után, Krisztus feltámadása után és a Szent Szellem kitöltekezése után, ez a személyes kapcsolat Krisztus által elérhető minden embernek, aki a Szent Szellem munkája által megtér és újjászületik.

       Ezt fejezi ki a következő ige veres is: „Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre,(személyes kapcsolatra)1 Korinthus 1:9

 

       Az Istennel való közösség, vagyis a személyes kapcsolat Jézus által, a megkülönböztetés az igazi Isten gyermekei között és azok között, akik csak azt hiszik, vagy elhitették velük, hogy azok. Ez a személyes kapcsolat Krisztussal jellemzi az igazi keresztyénséget és nem egy földi egyházhoz való tartozás.

Mert a kiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” Róma 8:14


        Ez abban nyilvánul meg, hogy a megtért és újjászületett ember keresni fogja minden időben az Atyával, Jézussal és a Szent Szellemmel való szoros közösséget az imában, keresni fogja az Ő jelenlétét és irányítását az életében.

Ezt a legjobban a „belső szobában”, a magányba fogja megtapasztalni, ahol imában, ige olvasásban és direkt módon is, az Isten tud vele beszélni, tudja építeni, alakítani lelkileg és irányítani. Mind ezek megnyugvást, kimondhatatlan belső békét és egy mennyei örömöt jelentenek számára.

 

A megtért és újjászületett emberben kezd szép lassan tudatosodni, az, hogy Krisztus által és Krisztusban egy új teremtmény, Isten csodálatos új emberre, akinek Isten egy teljesen új természetet adott, egy olyan természetet, amely többet nem a bűnnek szolgál többet, hanem magának Krisztusnak és Általa az Istennek:

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.
Mindez pedig Istentől van, a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által,...”
2 Korinthus 5:17,18


 

Ugyancsak szép lassan kezd tudatosodni és észre vehető lenni az életében a Krisztus Szellemének a jelenléte:

A ki pedig az Úrral egyesül, egy szellem Ő vele.
Avagy nem tudjátok-é
, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?”
1 Korinthus 6:17-19


 

Meg jelennek a Szent Szellem gyümölcsei az életében. Ez még volt említve feljebb a 2 pontnál.

Ezeket is a megtért ember lassan de biztosan meg fogja tapasztalni az életében, a feltétel az, hogy az ember hittel fogadja el és hagyatkozzon feltételek nélkül az Isten ígéreteire, legyen engedelmes az Istennek, vágyon az Istennel való ima közösségre, kérje az Istent, hogy nyilvánuljon meg az életében és kérje az Ő vezetését.

És nagyon fontos az, ha valamit a megtért ember megértett az Isten akaratából, akkor legyen engedelmes feltételek nélkül és cselekedje meg.

Nagyon fontos azt is megérteni minden keresztyénnek, az az, hogy az Isten amikor szól más módon mint az írott ige által (más megtért keresztyének által, egyenes kijelentés, látomás vagy álom által), akkor ezek is mind megegyeznek a teljes Bibliával.

Isten sohasem szól olyat vagy kér olyat egy embertől sem, amit a teljes Bibliával nem lehet alátámasztani. Ezért írom ide ezt is, hogy a gonosz ne tudjon meg téveszteni senkit sem és olyan tanításokat fogadjon el vagy olyan gyakorlatokba fogjon, ami az írott igének homlok egyenest ellent mondanak.

Egyeseknek hamarabb, másoknak lassabban fog menni ez is, a lényeg az, hogy minden keresztyén tanuljon meg mindent megvizsgálni a teljes Biblia alapján.

Erre int János apostol is, amikor azt mondja: „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.” 1 János 4:1


​               Megpróbálni pedig a lelkeket, csakis a teljes Bibliával lehet, mert ez a megtért embernek az egyetlen hiteles mérő zsinórja.

 

A Biblia azt tisztán kijelenti, hogy egy nem újjászületett ember nem fogja keresni igazából az Istent, mert a gonosz hatalma alatt van és a bűn miatt el van szakadva az Istentől.

Az, hogy valakit megelevenítsen, megmentsen Krisztus a bűneiből az egy nagyon nagy kegyelem: “Titeket is megelevenített, a kik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, Melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint (gonosz szerint), mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik;” Efézus 2:1,2

 

Nincs, a ki megértse, nincs, a ki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek; nincs, a ki jót cselekedjék, nincsen csak egy is.” Róma 3:11,12

 

Keresed-e igazából az Istent? Keresed-e az Őt?

          Tapasztaltad-e az Isten jelenlétét, irányítását és vezetését az életedben? Szólt-e az Isten hozzád drága olvasó az igék által, más megtértek által vagy más módon?

Ha igen, akkor légy ezért hálás és keressed továbbra az Ő arcát, jelenlétét, kérjed a védelmét és az irányítását. Ha még nem, akkor vágyjál rá kedves olvasó, kérjed az Istent, hogy törölje el a bűneidet a Krisztus drága vére által és jelentse ki magát neked Ő általa.

 

Be tölti-e Krisztus, az Istennel való kapcsolatod az életedet? El tűnt-e az életedből az az üresség ami a megtérésed előtt volt? Ha igen, akkor egy jó jel, hogy be vagy töltekezve Szent Szellemmel. Ha nem, akkor kérjed ezt is tovább imában alázatosan Tőle.

 

8. Az örök élet.

       Egy dolog, amit nagyon sok ember figyelmen kívül hagyott a megtérése előtt, az, az örök élet.

       Erről amúgy nem is szeretnek nagyon a meg nem tért emberek beszélni, mert a bűntől megterhelt lelki ismeretük által, tudják a valóságot és csak kényelmetlenséget okoz soknak ez a téma.

       Vannak, akik nagyon tagadják, hogy létezne is egyáltalán örök élet, mások pedig kerülik ezt a témát.

 

        De egy Krisztus által megmentett számára, az örök életről beszélni egy öröm, mert tudja pontosan, hogy van egy Személyes Megváltója és egy kapcsolata a Teremtőjével, és ha nem jön el a következő nap, akkor is van belső békessége és tudja, hogy van egy hely készítve számára ahova menjen: „Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk;” Filippi 3:20

 

        Ez csak ezért van mert van üdvbizonyossága és lelki békéje Jézus Krisztusban, akihez jött oly nagy bizalommal, és aki meg is mentette: Mert meghaltatok, és a ti éltetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Kolossé 3:3

 

       A következő pár ige versből is megint meglátszik, hogy csak Jézus Krisztusban van az embernek üdvbizonyossága hit által: És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az ő Fiában van.
A kié a Fiú, azé az élet: a kiben nincs meg az Isten Fia, az élet sincs meg abban.
Ezeket írtam néktek, a kik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.
1 János 5:11-13

 

 

       Végül is az egész János első levelét fel lehet használni arra, hogy valaki próbára tegye, hogy a megmentése igazi-e vagy sem. Az 1 János 1:3 mondja, hogy: “A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.”

 

        Betölt-e egy kimondhatatlan örömmel kedves olvasó az a tudat, hogy te már Krisztusé vagy és van örök életed? Van-e részed ebben az örömben és békességben minden egyes nap? Van-e boldogságod és békességed abban a tudatban, hogy e testi élet után következik egy jobb és dicsőségesebb élet a mennyben?

       Az ige azt mondja, hogy: „...a (Szent) Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róma 8:16

 

       A (Szent) Szent Szellem adott-e már békességet a te szívedben, hogy valóban az Isten gyermeke vagy és nincs mitől félned a holnapi naptól?

 

9. A szolgálat.

       Szeretsz-e időt fordítani az Úrnak, a képességeidből felhasználni jó kedvvel az Úr dolgaira, (misszió munka: gyermek/fiatalokkal való foglakozás, szegényekkel való foglalkozás, az elesett bűnösökkel való foglalkozás; egyszóval lélek mentő munkáról van inkább szó, de az anyagi dolgokkal való segítség is bele tart). A javaidból adakozol-e jó kedvvel azért, hogy megköszönd az Úrnak ezzel is, hogy kirendelte neked? Örömmel teszed-e mind ezeket?

       Ha a válaszod erre is igen, akkor a jó úton haladsz. Ha pedig nem, akkor kérdezd meg az Urat, hogy mi a te feladatod az Ő országának az ügyének az elősegítésére és Ő majd kirendeli, hogy mit is kell tenned, csak éppen imában kérdezd meg Tőle.

      

       Vannak-e új élet céljaid, ami által Krisztust akarod szolgálni és amiben kérted Őt, hogy irányítson? Gondoltál-e már arra, hogy hogyan tudnád szolgálni az Urat legjobban? Imádkoztál-e már, hogy az Úr mutassa meg, hogy hogyan szolgáld Őt a képességeid vagy az életed által?

Ha a válaszod igen ezekre is, akkor a jó úton vagy. Ha nem, imádkozzál és az Úr majd meg mutassa, hogy hol és milyen munkába szeretne látni.

 

10. A megjegyzések

Észrevette-e valaki, vagy szóvá tette-e valaki, hogy megváltoztál a jó irányban? Akár tiszta irigységből vagy gúnyolódásképpen is. Észrevette-e valaki benned a “Szent Szellem gyümölcseit?” (Galata 5:22), amik fel lettek sorolva a fejezet elején.

Tapasztalod-e hogy másképp szereted a melletted valót, akárki is lenne az, akár bőrszíntől vagy nemzetségétől függetlenül? Keresed-e minden áron a békességet? Jobban tűröd a szenvedést vagy akár a kigúnyolást és így tovább? Ha a válaszod igen, akkor igazából boldognak mondhatod magadat, mert Krisztus Szelleme van benned és vezérel?

Tapasztaltál-e eddig valamilyen fajta lenézést, vagy gúnyolódást a Krisztusba vetett hitedért? Például ismerősök, barátok vagy akár a család részéről? Amit te szelíden és szeretetben, csak a Bibliával próbáltál megmagyarázni, nem számítva, hogy tovább gúnyolnak. Ha a válaszod igen, akkor a Békesség Fejedelmének Szelleme lakik a te szívedben.


 

11. A lélek mentő szeretet

Vágytál-e valaha, hogy más is, akár a családodból vagy a környezetedből vagy akár idegen, akivel elbeszélgettél, hogy ő is megtérésre jusson, vagyis őt is megmentse Jézus, mint jó magadat?

Imádkozol-e rendszeresen mások megtéréséért? Imádkoztál-e aggódva olyan közösségi tagokért, akikről tudod, hogy bűnbe estek vagy lelki nehézségben vannak? Gyakorolod-e rendszeresen a közbenjáró imát másokért? Ha a válaszod igen ezekre is, akkor a Krisztus szeretete és lelkülete van a te szívedben.

Tartottál-e valaha böjtöt azért, hogy valaki közel álló vagy ismerősöd meg szabaduljon a bűnei kötelékeiből és megtérjen? Vagy olyan lelki testvéreidért, akik lelki nehézségeben vannak, vagy bűnbe estek? Ha a válaszod ezekre is igen, akkor már előre haladott vagy a Krisztussal való közösségedben.

Vágysz-e beszélgetni másokkal is az Úr Jézus Krisztusról? Ha a válaszod erre is igen, akkor biztos, hogy Jézus ad majd helyzeteket, amikor bizonyságot tegyél az Ő szent nevéről, csak imádkozni kell külön ezért is.

Ha pedig a válaszod nem, akkor gondolkozz jól el a következő mondaton, amit Jézus mond ma neked: “Mert valaki szégyell engem és az én beszédeimet e parázna és bűnös nemzetség között, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő Atyja dicsőségében a szent angyalokkal.” Márk 8:38

 

Egy megváltott ember szívesen és kényszermentesen fog tenni bizonyságot arról, amit Jézus Krisztus tett az életében. Várni és kihasználni fog minden olyan lehető helyzetet, ahol bizonyságot lehet tenni Krisztusról és a megváltásról. Eleinte nehezen mehet egyeseknek és némi izzadással és dadogással is járhat, de az imádság, a Biblia olvasása, a Szent Szellem segítségének és a bölcsesség kérése imában egy jó megoldása ennek is.

A megtérés és újjászületés alkalmával a Krisztus megmentő szeretetét is meg kapjuk.

Ez azt jelenti, hogy ahogyan Krisztus arra törekedett, hogy az emberek meg meneküljenek és az üdvösséget elnyerjék, mi is akik az Ő természetének a részesei lettünk az újjászületés által, arra fogunk törekedni, hogy mentsük és kiragadjuk a Krisztus segítségével a lelkeket a bűnök fogságából és az örök kárhozattól, beteljesítve a nagy missziós parancsot amit Ő adott, ami előtt a mennybe fel lett volna emelve:

Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek / Szent Szellemnek nevében,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”
Máté 28:19-20

 

És ez a lélek megmentő szeretet az egyik legerősebb bizonyítéka valakinek a megtérésének és újjászületésének.

 

Egy meg nem tért ember nem fogja végezni a lélek mentő munkát mert lehetetlen neki és vágyja sincs erre. Egy, hogy maga sincs megváltva és nincs mit elmondjon másoknak a saját megtéréséről és Istennel való személyes kapcsolatáról, másrészt nem lett be töltekezve az Isten Szellemével és e nélkül teljesen lehetetlen lélek mentő munkát végezni.

 

Vannak igazából olyanok, akik egyházakat képviselve nagy buzgósággal járják az utakat és az egyházaik kiadványait reklámozzák, de az más érdekekből történik mint a lélek mentő munka. Ezek az emberek jó cselekedetekből akarnak üdvösséget kapni és ezzel a munkával a saját életüket akarják menteni és nem a másokét. Nem Krisztust hirdetik és a teljes Bibliai igazságokat, hanem a vezetőik elméjének a szüleményeit bekenve kegyes mázzal és pár kihalászott Bibliai idézettel.


 


​              Szóval, meg van-e benned a vágy, hogy mások is megtérjenek és üdvösségre jussanak Krisztus által? Teszel-e valamit, hogy mások is meg ismerjék személyesen Krisztust?

Meg teszel-e minden tőled lehetőt, hogy elmond másoknak is az üdvösség Evangéliumát és a bűnökből való felszabadulás lehetőségét (1 Korinthus 15:1-4; Róma 10:9,10; Apostolok Cselekedete 4:12 és a János első levele 1:7-9)?

Ha a válaszod igen erre a kérdésre is, akkor Krisztus egyik hűséges követője vagy és ez az egyik legbiztosabb jele a megtérésednek.

Ha nem, vagy még nem, akkor borulj le a Krisztus lábai elé és imádkozzál, kérj bocsánatot ha szükséges, kérj tovább bátorságot és bölcsességet és Ő válaszolni fog minden teljes szívből származó imára és irányítani fog, hogy hogyan is kell Őt szolgálni.


 

12. A feltétel nélküli szeretet

           Az egyik legfontosabb, dolog ami meg fog történni egy megváltott ember életében az a szeretet kinyilvánulása, elsősorban Isten iránt és második sorban ember társai iránt. A megtért ember kezdi szép lassan beteljesíteni Jézus parancsát, amely így szól:

Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél nagyobb parancsolat.” Márk 12:30,31

Ez a szeretet is csak a Szent Szellem gyümölcse az ember életében és nem egy érzésekre alapozott szeretet lesz, hanem egy feltétel nélküli cselekvő szeretet.

Vagyis az ember kezdi szeretni Istent, Krisztust nap mint nap jobban meg jobban, azért, mert Ő hamarabb szeretet minket a keresztfán: „Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5:8

Ezt az ember kezdi napról napra jobban tudatosítani saját magában és hálából megköszönni Neki az imádságaiban.

Az embertársait, pedig kezdi szeretni és kezd jót tenni azokkal is, akiket lehet eddig a bőrük színe miatt vagy a nemzetsége miatt utált vagy legalábbis lenézett. A Krisztusban vetett hit kezd kimutatkozni abban is, hogy az ember régi ellenségeitől kezd bocsánatot kérni akár és eltűnik az irántuk érzett neheztelés, harag vagy akár gyűlölet.

Az ember kezd jót tenni a mellette valóval egy feltétel nélküli szeretetből és nem érdekből. Vagyis nem azért tesz jót, hogy viszonzást várjon rá, vagy nem csak azokkal tesz jót akitől visszakaphatja, vagy csak a családtagokkal, hanem olyanokkal is, akikre lehet eddig neheztelt.

Ezeket nem kényszerből teszi a megváltott ember, hanem Isten és embertársai iránti szeretetből, igazi Isteni szeretetből, ami a Szent Szellem által kitöltetett az ember szívébe a megváltás napján, és ami szép lassan kibontakozik és kimutatkozik az ember életében: „A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk.” Róma 5:5

 

13. Jézus második eljövetele

         Várod-e, a Jézus második eljövetelét? Ha erre is úgy érzed, hogy fel vagy készülve, akkor a Krisztus Szelleme lakozik igazából benned, Aki megnyugtat arról, hogy az Ővé vagy, és nincs amitől félned, ha Ő visszajön akármelyik pillanatban: „És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
És elküldi az ő angyalait nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.”
Máté 24:30,31

 

         Itt azt is meg kell említeni, hogy egy igazi keresztény közösség, akinek igazi kapcsolata van Istennel és egy Krisztus által Élő közösség, az örökké fel van készülve Jézus hirtelen visszajövetelére és a hívők nem félnek ettől. Sőt ünnepnapon vagy máskor is, a prédikációkban megemlítik ezt a dolgot boldogsággal.

 

 

Visszatérve a megtérés jeleire, még egyszer meg kell említeni, hogy, ha valaki jött tiszta szívből Jézushoz, ne aggódjon, ha a fent említett dolgok nem egyszerre jelennek meg az életében.

Lehet egyes dolgok hamarabb, más dolgok későbben fognak megjelenni, de mind ezeket bízzuk a Megváltónkra.

Ő tudja pontosan, hogy mi a jó nekünk, mindenkinek képessége szerint.

A mi részünk annyi, hogy ragaszkodjunk hittel a Megváltónkhoz, minden nap imádkozva Hozzá hálával, bűnbánatot tartva, akárhányszor szükséges, (ajánlatos minden nap önvizsgálatot tartani), olvasva a Bibliát és egy olyan közösségbe járva, ahol a teljes Biblia az egyetlen út mutató és ahol a teljes Evangéliumot kompromisszumok nélkül hirdetik, ahol igazi kapcsolat van Istennel, ahol lelkileg lehet gyarapodni. “De tudjuk azt is, hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.” 1 János 5:20

 

 

 

Befejezésül annyit, hogy ha valaki olyan olvasta végig ezeket a sorokat, akinek volt már döntése az Úr Jézus mellett, de nem igazán ismert fel sok minden változást az életében, ne csüggedjen el. Jézus nagyon komolyan vesz minden Vele kapcsolatos döntésünket.

Egyeseknek könnyebben megy másoknak nehezebben, de ha tényleg semmit, vagy nagyon kevés változást ismert fel a fenti leírtakból az életében, akkor még szükség van némi őszinteségre.

Ne próbálja saját magától senki sem a fent olvasottakat utánozni, mert csak saját magát fogja becsapni, keserűséget fog okozni saját magának, mert mind ezek Krisztus segítsége nélkül nem fognak hosszú távon működni, és ezt a tapasztalt keresztyének is észre veszik.

Lehet utánozni őket, de csak egy megadott szintig és nem fognak semmi boldogságot hozni a saját erőlködéseinkből való vallásos gyakorlatok.

Lehet, hogy egyes olvasóknak első látásra túl magasnak tűnhet a mérce, de ezek a látható jelek csak az alapokra mutatnak rá. Higgyünk Isten erejében, hogy Ő a Szelleme által mind ki tudja munkálkodni a mi életünkben is mind ezeket, sőt még ezeknél többet is.

A megtérés Istenhez, az egy alapos elme, szív és élet változás a Szent Szellem munkája által.

Ne próbáljon senki se szenteskedni a maga erejéből, hanem hagyja, hogy Isten Szelleme formálja át teljesen az életét.

Ne próbáljon senki sem igazi megtérési gyümölcsöket teremni anélkül, hogy Jézus Krisztussal lenne egy személyes kapcsolata, mert teljesen lehetetlen. Erről Ő maga biztosít le: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: A ki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” János 15:5


 

Ezért ha döntött valaki Jézus Krisztus mellett és nem észlelt egyáltalán változást az életében, akkor térdepeljen le és jöjjön Jézushoz, tiszta szívből és őszintén, és meg fogja látni az őszinte imájának az eredményét.

Akár kérjen meg valakit, akit ismer, hogy igazi keresztyén, hogy együtt imádkozzanak, mert: „...igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.” Jakab 5:16

Itt van egy példa, amit felhasználhat, hogy őszintén Jézushoz jöjjön. Kihangsúlyozva, hogy ez csak egy példa és nem varázsige. A megmenésnek az ereje Krisztus kezében van, és egy ima szövegnek sincsen semmi értéke, ha nem tiszta szívből és őszintén történik meg és nem eredményez élet változást a jó irányban.

Ezek azért lettek hozzá téve, hogy senki se hitesse el magát, hogy ha elmond egy imát gépies módon vagy felületesen fél szájjal, hitetlen szívvel és teljes bűnbánat nélkül, akkor örök élete van és megtért Istenhez.

A megmentés az Isten válasza az ember őszinteségére és Krisztusban vetett hitére, vagyis a Krisztusra való őszinte ráhagyatkozására, amit meg kell előzzön egy teljes őszinte bűn megvallás személyesen Istennek, Jézusnak. De ezt mind tudni fogja az ember, mert a Szent Szellem megnyugtatja.

Szóval, lehet imádkozni valami ilyesmit is, de nem muszáj pont ezt vagy így, mindenki használja, ha lehet a saját szavait képessége szerint...

 

Drága Jézus szükségem van Rád. Tudom, hogy én egy érdemtelen bűnös vagyok, akit nélküled csak az örök kárhozat vár. Hiszem, hogy te vagy az Isten Fia, a Megváltó, aki eljöttél, aki a véredet ontottad érettem, meghaltál, eltemettek, és feltámadtál.

Tudom és hiszem, hogy a te a véredet azért ontottad érettem, hogy megfizesd az én bűneim büntetését. Most már hiszem, hogy TE vagy az én személyes Megváltóm, és kérlek, hogy bocsásd meg minden bűnömet, (itt meg kell nevezni teljes őszinteséggel minden bűnt, ami ekkor az észben jön és nyomaszt).

Kérlek, tisztítsál meg a véred által minden bűnömtől, őrizz meg, vigyázz rám minden egyes nap, jöjj az én életemben hit által és légy az életemben az Úr és személyes Megváltóm. Vezéreld az én életem és tégy olyanná, amilyen szeretnéd, hogy legyek. Ámen.

 

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, meg tartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.
Mert minden, a ki segítségül hívja az Úr nevét, meg tartatik.”
Róma 10:9,10,13

 

És nincsen senkiben másban üdvösség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.”. Apostolok Cselekedetei 4.12

 

Biztosak lehetünk abban, hogy ahol Jézus beköltözött egy ember életében hit által, ott biztos világossággá lesz az addigi sötétség, ott biztos, hogy látható és maradandó nyomok maradnak.

Bízzunk abban is, hogy Jézus, Aki által a világ lett teremtve, és a világ világossága, ha volt annyi bölcsessége, hogy megteremtsen, akkor van annyi bölcsessége, hogy megvilágítsa az elménket és szívünket is. Arra is van hatalma, hogy a mi bűnös életünkben rendet teremtsen.

 

Ez élet olyan ezen a földön, mint egy virágé, ma van és holnap még a hely is elfelejt, ahol jártunk. A mi részünk az elfogadás, a hit a Világ Világosságában, ráhagyatkozás az Életnek Fejedelmére és a teljesen Tőle függés, és ne féljünk az Ő csodálatos világosságára jönni és abban járni minden nap, és akárhányszor nehézségben vagyunk, hívjuk a Jézus Krisztus nevét segítségül.

 

Jób 25: 2 “Hatalom és fenség az övé, a ki békességet szerez az Ő magasságaiban. Van-é száma az Ő sereginek, és kire nem kél fel az Ő világossága?“

 

Zsoltárok 112:4 “Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz”

 

János 8-12 “….Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.”

 

János 12:36 “Míg a világosságotok megvan, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, a ki én bennem hisz” –mondja Jézus

 

Efézus 5:8 „Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban: mint világosságnak fiai úgy járjatok.”

 

          Azoknak pedig, akik megtért és megváltott Isten gyermekeinek tartják magukat, ajánlatos, az ige szerint megpróbálni magunkat: Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok-é? Magatokat próbáljátok meg. Avagy nem ismeritek-é magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek van? Kivévén, ha méltatlanok vagytok.” 2 Korinthus 13:5

 

          Jól tudott dolog, hogy a bűn az ami méltatlanná tudja tenni az embert Isten előtt, és Isten gyermekeit is. Akik azok lettek, és azok a Jézus Krisztusban vetett hit által, a bűn által a gonosz el tudja távolítani Istentől. Ezért kell megpróbálni magunkat, és ha észlelünk valamit, ami nem megfelelő Istennek és bűn az életünkben, hozzuk a Krisztus elé és valljuk meg őszintén.

 

          Ha egy Isten gyermeke megtűri a bűnt az életében, az ige szerint, azzal csak szomorítja Isten Szent Szellemét, amivel meg lett pecsételve. Ezért nagyon fontos az önvizsgálat és az azonnali bűn megvallás akárhányszor a helyzet megkéri, akár naponta meg kell történjen ez. Ez a helyes magatartás egy olyan embernek, aki Krisztus követőnek, vagyis keresztyénnek vallja magát.

Az ÚR JÉZUS KRISZTUS áldjon és védelmezzen minden embert, aki tiszta szívből keresi ŐT. Adjon mennyei világosságot, hogy ráragyogjon minden tiszta szívből, Istent félő és Istent kereső emberre.

 

Szívesen várjuk  kérdését vagy visszajelzését az oldal elején jobb felől található címekre. 

 

Ha értékesnek találta, ajánlja másoknak is.

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2022 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 168691
30 nap: 1356
24 óra: 51