Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Pokol egy igazi hely

2018.05.03

 

 

 

A pokol egy igazi hely

 

 

          Az Isten haragja, az örök büntetés, a pokol, a szenvedés egy örök gyötrelem helyén, a kénköves tüzes tó, ezek mind olyan témák amikről az emberek általában nem szeretnek beszélni.

          Még az igehirdetők is nagyon sok keresztyén körben, gyülekezetben és egyházban, kerülik ezeket a témákat, mert ezek kényelmetlen témák és felzaklassák mind azokat akik még nem békültek meg a Magasságos Istennel, nem tértek meg Ő Hozzá, nem fogadták el hittel a Jézus Krisztus személyét és helyettes áldozatát, nincsenek újjászületve a Szent Szellem által és reménytelenül élik ezt a földi életüket.

          Ezt a témát azért is kerülik sok helyt az igehirdetők is, mert az emberek nem szeretik, hogy a kényelmes kis vallásos lelki világukat felzaklassák, és még elmehetnek az egyházból máshova ahol nem zaklassák a kényelmes lelki életüket, üresek maradhatnak a padok és nem lesz ki egyház adót fizessen.

          Ez egy kényelmetlen téma, de mivel a Biblia része, az Ószövetség is beszél elég gyakran erről és az Úr Jézus is maga az apostolokkal együtt elég sokat beszéltek az ítéletről, a pokolról és a kénköves tüzes tóról, így nem lehet egy ilyen fontos dolgot figyelmen kívül hagyni.

          Erről a témáról írni, figyelmeztetni és beszélni egy elég nagy felelősség, ezért a következő oldalakban egy áttekintést fogsz olvasni a Biblia alapján arról, amiről nagyon sokan nem szeretnek beszélni és még több ember nem is hiszi a valóságát és a létezését, még úgynevezett „keresztyén” körökben sem.

         Azt, hogy a névleges papíron nyilvántartott „keresztyének” nem hiszik a tüzes pokol létezését, az ítéletet és az örök szenvedést, azt az élet vitelük bizonyítja.

          Olyan bűnöket, ördögi dolgokat és szenvedélyeket tűrnek meg egyes „keresztyének” az életükbe, hogy még a pogányok is, akik soha nem hallottak az Igazi Istenről, a Bibliáról és Jézusról, szégyellnének olyanokat tenni és úgy élni. És ha körül nézünk a mostani világunkba, akkor láthassuk milyen nagy a romlottsága az emberiségnek átlagosan, ebbe beleértve nagyon sok papíron nyilván tartott keresztyént is.

          Kell tudni azt, hogy e földi élet rövid, de az örökkévalóság az nagyon hosszú, és amit teszünk ebben az életben és amit teszünk ezzel a mulandó életünkkel, meg fogja határozni a mi örök életünket és sorsunkat, amire lettünk teremtve.

          Az Istentől átlagosan kapunk 70-80 évet, ki többet, ki kevesebbet, hogy felkészüljünk az örökkévalóságra, a lényeg az, hogy használjuk ki okosan, hogy megállhassunk a Szent Isten előtt majd az ítélet napján én ne keljen majd megvessen örökre.

          Az egész témáról nem az embereknek a véleményére kell hallgasson senki sem, hanem az Örök Istennek az írott szavára, ami elég bőven és érthetően tanít erről a témáról, azért, hogy megértsük és komolyan vegyük az egészet.

          Átlagosan amikor az Istenről beszélünk a legtöbbször csak a pozitív dolgokat említsük Vele kapcsolatosan, mint a: szeretete, a kegyelme, az irgalmassága, a türelme, az áldozatot amit értünk tett Krisztus által, a szépsége, a tökéletessége stb.

         De muszáj meg említeni az Isten haragját is, az Ő igazság vágyát is, mert ez is a Biblia része, az evangélium része. És ezek nélkül az evangélium vagyis a jó hír nem is igazán jó hír, mert nem azonosítandó az amitől megmenekült az Élő Istenhez megtért és a Szent Szellem által újjászületett ember.

          Nem lehet a mennyet hirdetni az Isten haragja nélkül és a pokol nélkül, mert ha a mennyet a pokol nélkül hirdetjük, akkor az ember nem fogja igazán értékelni, mert nem tudatosodik az emberben, hogy mitől menekült meg.

          Kell tudjad, hogy minden ember egy örökkévaló lény. A testednek a halállal vége, de a lelki részed az örökké fog élni/létezni és a cselekedeteid és döntéseid meg fogják határozni azt, hogy hol fogod eltölteni az örökkévalóságodat.

 

          Ugyanúgy a sátán és az ördögei is örökké fognak létezni. Nem fog lenni egy olyan időpont amikor ők meg fognak szűnni létezni. És addig ameddig nem jön el a végső ítélet számukra is, addig nem fogják csak úgy egyszerűen békén hagyni az emberiséget.

          A sátán tudja, hogy neki és az angyalainak nincsen megváltás és azt is, hogy egy nap majd az egész bukott angyalaival együtt az örök tűzre, az örök szenvedés helyére kell, hogy menjen anélkül, hogy már ez ellen tudna is csinálni valamit.

          Erről Jézus lebiztosít a Máté 25:41-ben és azt mondja, hogy az örök tűz az „az ördögnek és az angyalainak volt készítve”

          De az ördög nem akar oda egyedül menni csak az angyalaival, hanem minél több embert magával akar rántani. Ezért meg tesz mindent, hogy ezt elérje. Még addig is elment és úgy meg vakított embereket, hogy napjainkban vannak névleges „keresztyén” emberek (nem is beszélve a hitetlenekről), akik a Bibliával a kezükben tagadják a pokol létezését, az örök szenvedés helyét, az örök tüzet, hol ott Jézus azt mondja Péter apostolnak, hogy a pokolnak még kapuja is van (Máté 16:18).

          A sátán a legelején az engedetlenség bűne által, és utólag annyi sok fajta bűn és szokások által, a fogait mélyen bele eresztette az emberiségbe, és ezzel megpróbálta és megpróbálja nap mint nap elváltoztatni az emberiséget az Isten szeme előtt a legcsúnyábbra amit el lehet képzelni.

          Akkora a gonoszsága és a romlottsága a napjaink emberiségének, hogy az emberi elme fel sem tudja, fogni, hogy hogyan is tudott az ember mint lény ilyen mélyre süllyedni.

 

          A pokol és a mennyek országáról lettek vélemény kutatások végezve és ezek a kutatások szerint több mint 40% az embereknek, Amerikában hiszik, hogy a pokol egy igazi ítélet és szenvedés hely, ami elég meglepő, mert egy elég nagy százalék, de csak 2% az embereknek hiszi, hogy a pokolba végzi majd.

          Ha a mennyről kérdezed az embereket akkor a helyzet megváltozik és 62% az emberekből Amerikába azt állítja, hogy amikor meghalnak, akkor a mennybe mennek.

          Napjaikban még névleges „keresztyén” körökben is elterjedt az a gondolkodás, hogy a szerető Isten nem okozna akkora fájdalmat a teremtményeinek, hogy örökre szenvedtesse és nem lehetséges, hogy egy jóságos Isten az embereket égesse egy olthatatlan tűzbe örökre.

           Még az az univerzális gondolkodásmód is jelen van még a „puhány keresztyénségen” belül is, hogy az Isten valahogy majd elintézi és minden ember a mennyek országába fog kerülni. Ami természetesen a Biblia szerint nem igaz, mert Jézus azt mondja, hogy: „Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.Máté 7:13,14

 

          De tovább nézzük csak végig a Bibliában azt, hogy mit is mond a Szent Isten a pokolról és az örök szenvedésnek a helyéről, mert sohasem az emberek véleménye, alaptalan hiedelmei és érzései számítanak, hanem az, amit a Magasságos és Mindent tudó Isten kijelent az Ő írott igéje alapján.

 

 

 

A tűzzel való büntetés, a pokol, az örök tűz az Ószövetségben.

 

 

          Azzal tisztában kell lennie minden embernek, és a Biblia alapján észre lehet venni, hogy az Isten haragjának elsődleges célja az a bűn minden szinten és minden időben. A Biblia Istene nem a teremtményeire haragszik elsődleges módon, hanem a bűnre ami bennük van, és a Bibliából a következő példákból meg fog látszani, hogy az Isten mikor embereket büntetett, akkor azért tette, mert a bűneik „az égig értek” és az emberek nem akartak felhagyni ezekből, sőt ellene fordultak dacból az Istennek.

 

1. Az első ilyen fellépését az Istennek láthatjuk az özön víz történetében, amikor az emberek bűne elhatalmasodott és az Isten sok idején keresztül figyelmeztette Noé által az emberiséget az elközelgő veszedelemről, de ezeknek eszük ágában sem volt felhagyni a bűneikkel és bekövetkezett a pusztulás.

De itt nem tűzzel büntetett az Isten, azért nem lesz részletezve. Aki akarja olvassa végig a Mózes első könyvének a 6 fejezetétől kezdve a történteket.

 

2. Az második ilyen történetet, amikor az Isten fellépik a bűn és a bűnbe megátalkodott emberek ellen, és ez alkalommal tűzzel, meg találhassuk a Mózes első könyvében (Teremtés könyve) 18 és 19 fejezetében a Sodoma és Gomora városainak az elpusztításának az eseményeiben.

Itt azt mondja az ige, hogy: „Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett:
Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom.” 18 fejezet 20 és 21

A két fent említett fejezetet végig tanulmányozva, az olvasó megláthassa, hogy abban az időben is az bűn mennyire eluralta az emberek szívét és mennyire mélyre tudott süllyedni az emberiség az Isten elleni lázadásban.

Ezért ennek a két városnak és lakóinak a vesztét a következőképpen írja le a Biblia: És bocsátott az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
És elsűlyesztette ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is." 
300px-john_martin_-_sodom_and_gomor-1-.jpg

 

Itt ebből a történetből meglátszik tisztán, hogy az Úr mennyire utálja a bűnt és, hogy milyen radikálisan ki is tudja irtani mind azokat, akik Ellene szegülnek a bűneikkel.

 

3. A kivonulás után van egy néhány példa amikor az Isten a választott népből az ellenszegülőket tűzzel égette meg büntetésképpen és még azt is le írja az ige, hogy még elevenen is küldte az ellenszegülőket a pokolba. Sőt még egyes bűnökért is, az Úr megparancsolta, hogy égessék meg azt, aki elköveti azokat.

 

          Nézzük csak a példákat:

Nádáb pedig és Abihu, Áronnak fiai, vették egyen-egyen az ő tömjénezőjüket, és tőnek azokba szenet és raktak arra füstölő szert, és vitték az Úr elé idegen tüzet, a melyet nem parancsolt volt nékik. Tűz jött azért ki az Úr elől, és megemésztette őket, és meghaltak az Úr előtt.” 3 Mózes (Leviták könyve) 10:1,2

 

És ha valaki feleségül vesz valamely asszonyt annak anyjával egybe: fajtalankodás ez; tűzzel égessék meg azt és azokat, hogy ne legyen köztetek fajtalankodás.” 3 Mózes (Leviták könyve) 20:14

 

Hogyha valamely papnak leánya vetemedik paráznaságra, megszentségteleníti az ő atyját, azért tűzzel égettessék meg.3 Mózes (Leviták könyve) 21:9

 

És jött, hogy panaszolkodott a nép az Úr hallására, hogy rosszul van dolga. És meghallotta az Úr, és haragra gerjedett, és felgyulladott ellenük az Úrnak tüze és megemésztett a tábornak szélét.
Kiáltott azért a nép Mózeshez, és könyörgött Mózes az Úrnak, és megszűnt
a tűz.” 4 Mózes (Számok könyve) 11:1,2

 

         A következő példa előtt el kell mondani azt, hogy ez egyik legmeredekebb példa az egész Bibliából, amikor az Isten azért mert az emberek Ellene szegültek és annak amit Ő rendelt el, elevenen leküldte őket a pokolra.

          Ez mind azért történt, mert egy része a zsidóknak Mózes ellen kezdett zúgolódni és megkérdőjelezték az Istennek a munkáját és rendeléseit amit általa adott a népnek, és lázadásra szították a zsidó népet.

          A vége pedig a következő lett:

És jött, a mint elvégezte mind e beszédeket, meghasadott a föld alattuk.

És megnyitotta a föld az ő száját, és elnyelte őket és az ő háznépeiket: és minden embert, a kik Kórééi voltak, és minden jószágukat. És alászállottak azok és mindaz, a mi az övék, elevenen a pokolra: és befedezte őket a föld, és elveszének a község közül. Az Izraeliták pedig, a kik körülöttük voltak, mind elfutottak azoknak kiáltására; mert azt mondják volt: netalán elnyel minket a föld! És tűz jött ki az Úrtól, és megemésztette ama kétszáz és ötven férfiút, a kik füstölő szerekkel áldoznak volt.” 4 Mózes (Számok könyve) 16:31-35

 

4. Ézsaiás próféta könyvében is meg lehet találni az Istennek azt a képét amikor haragszik és tüzet emleget az ige azok ellen például akik varázslatokkal foglalkoznak és jövendőket mondanak a csillagokból (mai Horoszkoposoknak a babiloni elődeik ellen).

 

12. No állj elő hát igéző szózataiddal és varázslásodnak sokaságával, a melyekkel ifjúságodtól fogva vesződtél, talán segíthetsz valamit, talán visszariaszthatod a veszedelmet.
13. Tanácsaid sokaságában megfáradtál; no álljanak elő és tartsanak meg az égnek vizsgálói, a kik a csillagokat nézik, a kik megjelentik az újholdak napján, hogy mi jövend reád.
14. Íme, olyanok lettek, mint a polyva, tűz emészté meg őket, nem mentik meg életüket a lángból, még szén sem marad belőlük melegülésre, sem körül ülhető parázs!” Ézsaiás (Izaiás) 47

 

 

          Az Ószövetségben az ige beszél az utolsó ítéletről és említ egy új eget és egy új földet, de említ egy olthatatlan tüzet is, amiről az Újszövetségeben Jézus többet beszél:

Mert mint az új egek és az új föld, a melyeket én teremtek, megállnak én előttem, szól az Úr, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek;
És lesz, hogy hónapról-hónapra és szombatról-szombatra eljön minden test engem imádni, szól az Úr.
És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit,
a kik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal és tüzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek.” Ézsaiás (Izaiás) 66:22-24

 

 

 

A tűzzel való büntetés, a pokol, az örök tűz, a tüzes tó és az örök szenvedés helye az Újszövetségben.

 

 

          Az Újszövetségben Jézus az, aki a legtöbbet beszél a pokolról, az örök szenvedés helyéről, és elég sokat beszél erről a témáról, hogy rájöjjön minden olvasó, hogy Ő komolyan gondolta azt amit kijelentett az ítéletről és az örök szenvedésről, ezért nekünk is nagyon komolyan szükség, hogy vegyük ezt a témát.

 

          Jézus a Gyehennához és a Gyehenna tüzére hasonlítsa azt az állapotot amiben lesz az aki az Isten kegyelme nélkül fogja tölteni az örökkévalóságot.

          Meg kell érteni, hogy a Gyehenna völgye, az egy Istentől elátkozott hely volt, azért mert az Izrael eltévelyedett népe ott áldoztak az ördögöknek.

          Például a Mólok oltárán élve feláldozták a kicsi gyermekeiket. A Mólok oltára egy ércből készült felhevített szobornak a markai voltak és erre az izzó ércre dobták áldozatul a kicsi gyermekeket élve azért, hogy legyen szerencséjük és a Mólok istenek áldása rajtuk. De ezek az emberek csakis átkot hoztak magukra és csakis az Magasságos Isten jogos haragját vonták magukra.

          Ezért a Jézus idejében ez a Gyehenna völgye volt az a hely ahol, Jeruzsálem és környékének minden szemétjét oda vitték ki, és ez a hely egy állandó égési folyamatban volt és telve volt büdös füsttel.

         Szóval Jézus egy ilyen helyhez hasonlítja a poklot, az örök szenvedés helyét.

 

         A Maté 10:28-ban Jézus bemutatja azt, hogy a pokol sokkal rosszabb minden földi szenvedésnél, amit ezen a földön elszenvedhetsz.

        Nézzük csak az igét:És ne féljetek azoktól, a kik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik; hanem attól féljetek inkább, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gyehennában.”

 

          Tudni kell azt, hogy a történelem során mennyi Jézusban hívő embernek kellett elszenvedni minden -féle borzalmas kínt, fájdalmat és halált.

          De Jézus azt mondja, hogy a poklot nem lehet hozzá hasonlítani a földön elszenvedett legborzasztóbb szenvedéshez sem.

          A földi szenvedések akármilyen borzasztóak is lennének, csak egy pillantást jelentene ahhoz képest, hogy milyen lesz az örökkévalóság az Isten szeretetének a jelenléte nélkül és az Ő haragjának a jelenlétében.

          A történelem során sok ember a vadállatok elé lett dobva, vagy meg lett nyúzva élve, vagy élve el lett égetve, keresztre lett feszítve, olajban megfőzve stb. mind ezek Jézusért.

          De az igében Jézus azt mondja, hogy: Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt.” Maté 10:32,33

 

          A Máté 13:36-42-ben, a megvető példájával, Jézus bemutatja az örök szenvedés helyét, mint egy „tüzes kemencét”, ahol lesz: „sírás és fogcsikorgatás”.

 

          Sokan azt mondják komolyabban vagy vicc formában, hogy inkább mennek a pokolban a barátokkal minthogy a mennyben, a Jézusban hívőkkel.

          Ezt azért mert, valahogy az ők eszükig egy téves felfogás jutott el, és sokan azt hiszik, hogy a pokol egy olyan hely ahol majd ki tudják űzni még jobban a földi bűnös hajlamaikat. Vagyis fogják tudni folytatni például az ivászatot, a paráznaságot, a drogokat, a nőzést, pasizást stb stb.

          Mások pedig azt mondják, hogy lehet nem a legjobb választás, de ott lesz majd a sok barát akikkel majd jól fogják érezni magukat stb… Mások pedig a pokolt egy olyan helynek emlegetik, ahol kazánok vannak és kell lapátolni szenet a kazánok alá, hogy égjen a tűz és villás ördögök kínozzák az embereket stb badarságok...

 

          Ha te is a fenti tévedésekben vagy, akkor van egy nagyon rossz hírem számodra, mert a pokol a Biblia szerint nem egy olyan hely, ahol ki tudod űzni a földi bűnös szokásaidat, hanem a pokol egy olyan hely, ahol a fogaidat fogod szorítani és sírni fogsz a kimondhatatlan és emberi ésszel felfoghatatlan fájdalom miatt.

          A pokol nem lesz egy olyan hely ahol azt fogod mondani, hogy a bűn az egy frankó tuti dolog, mint ahogy most mondod akár, mikor nézed a pornó filmeket, mikor megcsalod a feleségedet vagy a férjedet, vagy tele iszod és bulizod a klubba a fejedet, belősz egy adag heroint a vénáidba vagy összevered a feleségedet és összetörőd a házadat.

          A pokol nem egy olyan hely ahol azt mondod majd, hogy: „együnk, igyunk mert holnap úgy is meghalunk.”

          A pokol és a tüzes tó, az nem egy olyan hely, ahol az ördögök kínozzák az embereket, hanem ahol ők szenvednek elsődlegesen.

          A pokol az egy olyan hely lesz, ahol az ember a szenvedése során bomlik és romlik, és ég, és távolodik az Istentől, de soha nem fogy el, soha nem fog teljesen elégni, soha a szenvedés nem fog csökkenni, soha nem lesz vége és nem lesz szünet a fájdalomból.

          Ezeket mind meg fogod látni a következő igékben, amiket Jézus és az Újszövetség eléd fog tárni.

 

           Ugyan ezt a „sírás és fogcsikorgatás”-t említi Jézus a Máté 22:13-ban is, ahol a szenvedés helye egy „külső sötétséghez” van hasonlítva, ahova ki lesznek vetve mind azok, akik nem tartoznak az Isten népe közé.

 

          A szenvedés az örök tűzben nem egy valami ami tart egy darabig és azután vége mindennek. A pokol nem egy kimaradás a mennyek országából és egy teljes megsemmisülés helye, mint ahogyan azt sokan hirdetik, hanem a „sírás és fogcsikorgatás” helye.

 

          A pokol egy olyan hely Jézus szerint, ahol a tűz olthatatlan és nem alszik ki soha és ahol nincs vége a szenvedésnek:

43. És ha megbotránkoztat téged a te kezed, vágd le azt: jobb néked csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.
44. A hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.
45. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt: jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megolthatatlan tűzre.
46. A hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.
47. És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt: jobb néked félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára.
48. A hol az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik.” Márk 9

 

          Jézus itt három alkalommal mondja azt többek között, hogy ha valaki téged el akarna téríteni attól, amit az Isten eltervezett veled, akkor inkább vágd le a kezed, lábadat vagy vájd ki a szemed, mert jobb neked bemenni a mennyek országába fogyatékosan, minthogy egészségesen „a megolthatatlan tűzre”. fire_flames_on_a_black_background_blaze_fire_flame_cg1p15993988c_th-1-.jpg

 

          A helyzet az, hogy mi emberek igen el vagyunk kényelmesedve a bűnökbe, és igen könnyen vesszük őket. Nem igazán gondolunk a következményekre. A mának élünk. Nem gondolunk az örökkévalóságra.

 

          Jézus beszél és ad egy félreérthetetlen példát arról, hogy milyen is lesz az örök szenvedés helyén a Lukács 16:19-31-ben, a szegény Lázár és a gazdag történetében.

 

          Itt ebben a történetben Jézus bemutatja azt, hogy volt egy szegény ember, aki miután meghalt és eltemették, felment a mennybe és volt egy gazdag, aki miután meghalt, a lángok között a pokolba találta magát:

...meghalt pedig a gazdag is, és eltemették.
És a pokolban felemelte az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.” 22 és 23-as versek

 

          Ha megfigyeljük, akkor hamar megláthassuk azt is, hogy a gazdagnak nem ment egyáltalán jól a sorsa a pokolban, mert kérte Ábrahámot, hogy küldje el Lázárt egy kis vízzel, mert gyötrődik a lángokban:

És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.24-es vers

 

          Ha pedig tovább is elolvassuk a történetet, akkor azt is megláthassuk, hogy a pokol és a lángok az egy olyan hely, ahol tudatos az ember arra, hogy neki többet nem lehet semmi köze az Istennel, hogy onnan nincs ki út, és hogy hiába vágyik valami jóra, mert ez már elérhetetlen számára.

         A pokol és a lángok egy olyan hely, ahol már késő a bánat és egy örök mardosásban lesz része annak aki oda kerül, hogy elfogadhatta volna az Isten ingyen ajándékát ami fel volt kínálva, de nem tette. Ez is lehet az a „féreg” ami nem „nem hal meg”, a fenti igékből.

          A 29-31-es igeversekben meg láthatjuk azt is, hogy a gazdag arra kéri Ábrahámot, hogy küldje vissza Lázárt az élők sorába, hogy figyelmeztesse a gazdagnak a testvéreit, hogy ne kerüljenek ők is az örök gyötrelem helyére.

          Szóval a gazdagban tudatosodott az, hogy neki már semmi esélye megmenekülni onnan, mert neki megmondta Ábrahám ezt tisztán, de már azt is akarta, hogy a testvérei ne kerüljenek oda arra a kínos sorsra mint ő. Szóval a lángok nem voltak egyáltalán kellemesek. Nem evett ivott és űzte az azelőtti élete élvezeteit.

          Az emberek sokszor kérdezik, hogy ez egy igazi tűz, vagy csak szimbolikusan beszél a Biblia a tűzről?

          Egyesek azt fogják mondani, hogy csak szimbolikus, mert Jézus más helyen „a külső sötétségnek” nevezi. De ha figyelmesen megnézzük a szövegeket anélkül, hogy elvegyünk vagy hozzá adjunk, akkor rá jöhetünk, hogy igazi tűzről van szó, melegről van szó és örök szenvedésről.

           És nem egy olyan tűzről beszél, amely teljes mértékben meg emészti az embert a teljes megsemmisülésig. A helyzet az, hogy tűz, és olyan tűz amely nem alszik ki soha.

 

           Azt, hogy ebben a tűzben örök a szenvedés meg lehet látni a Jelenések 14:9-11-ben is

...iszik az Isten haragjának borából, a mely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt;
És az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, a kik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi.”

 

          A Máté 25:31-46-ban Jézus elmondja, hogy a tüzes szenvedés helye, az ördögöknek volt készítve, de azt is elmondja, hogy mind azok akik nem szolgálták Őt, azok mind az örök gyötrelemre fognak menni az ördögökkel egy helyre.

           Ugyan ezt mondja a Jelenések 21:8 és a Jelenések 20:10 is: A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.”

 

És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.”

 

           Jó tudni azt is, hogy a kénkő egy olyan anyag aminek egyik legnagyobb az égési hő foka, úgyhogy a tüzes tóban, az elképzelhető legmelegebb is lesz.

 

           Azt, hogy kik lesznek a pokolba és azután a kénköves égő tóban, azt elmondja ugyancsak a Biblia:

 

...nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.” 1 Korinthus 6:9,10

 

Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések,
Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképpen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek” Galáciabeliekhez írt levél 5:20,21

 

 „Boldogok, a kik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba.
 
De kinn maradnak az ebek és a bűbájosok, és a paráznák és a gyilkosok, és a bálványimádók és mind a ki szereti és szólja a hazugságot.” Jelenések 22:14,15

 

 

A ki győz, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem.
A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és útálatosoknak és gyilkosoknak, és paráznáknak és bűbájosoknak, és bálványimádóknak és minden hazugoknak,
azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, a mi a második halál.Jelenések 21:7,8

 

            A fenti igék nagyon tisztán kifejezik azt, hogy kik nem mehetnek be az Isten országában. Nem kell sok magyarázat ehhez.

 

           Én nem tudom kedves olvasó, hogy hogy vagy az egésszel, ki-e vagy békülve a Szent Istennel, el-e fogadtad-e az Ő ingyen kegyelmét és az örök élet ajándékát, amit Krisztus által felkínált, de kérlek mielőtt elhessegetnéd ezeket a gondolatokat és igeverseket amiket eddig elolvastál, kérlek gondold át még egyszer jól a dolgokat.

           A Bibliában leírtak annyi téren és annyi alkalommal igaznak bizonyultak, hogy egy egészséges gondolkodással rendelkező ember nem is kérdőjelezi meg, hogy vajon az Isten szava-e vagy sem.

           Egyik cáfolhatatlan bizonyítéka a Biblia Isteni eredetének a már több mint 3200 prófécia, ami beteljesedett, amiket lehet követni a történelem során és ami után kérlek kutas utána ha nem hiszed.

           Ezért ha annyi minden igaznak bizonyult, annyi minden a Bibliából be teljesedett, ami előre meg lett mondva a próféták, Jézus és az apostolok által, akkor az ítéletre vonatkozó próféciák, a pokol és az örök szenvedés helynek a kérdésében is csakis igaznak fog bizonyulni.

           A kérdés az, hogy hogyan állsz te hozzá?

           A Jóságos Isten több helyt elmondja, hogy Ő nem gyönyörködik a bűnös ember halálában, hanem azt akarja, hogy az emberek hozzá forduljanak, megbánják a bűneiket, megismerjék Őt és az Ő igazságait és éljenek:

 

„….ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlástokra ne legyen gonoszságotok.
Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; Miért halnátok meg, o Izrael háza!? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!” Ezékiel próféta könyve 18:30-32

 

Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.2 Péter 3:9

 

(Az Isten) “...azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.” 1 Timóteus 2:4

 

           Ezekben az igeversekben meg lehet látni tisztán, hogy a szerető Isten nem az emberek vesztét keresi, hanem a bűneik vesztét.

           A Biblia nem azt, mondja, hogy ha a fent említett bűnökből egyszer egyet elkövetsz, akkor az Isten automatikusan a pokolba küld. Hanem azt, hogy ha nem vallod meg őket, nem bánod meg és nem fordulsz el tőlük és úgy halsz meg, akkor mész a pokolba.

           Sok esztelenséget követünk el mi emberek, amivel haragítjuk az Istent, de ha egyszer megértettük, hogy nem jó amit teszünk, akkor valljuk meg az Istennek s ha kell akkor az ember társainknak is, bánjuk meg teljes szívből ezeket és vágyjunk ne tenni tovább, és akkor lehet kegyelem az Istennél számunkra.

 

           Ezért Ő meghozta a legnagyobb áldozatot a Golgotai kereszten, ahol a saját Fiára, Jézusra ráhelyezte az egész emberiség bűnét és Benne megbüntette őket, azért, hogy ma az emberek, akik ezt a helyettes áldozatot hittel elfogadják, megvallva és bánva bűneiket, és megvallják Jézust Uruknak, felszabadulhassanak a bűneik rabsága alól és ne keljen menjenek az örök szenvedés helyére a bűneik miatt.

           A helyzet az, hogy az emberiség nagy része, aki hallja vagy olvassa ezeket, tudatosan nem fogadja el, visszautasítsa sokszor dacból vagy könnyelműségből, és ezért az Istennek nincs más választása, mint a hazugság atyával akinek hisznek, az ember gyilkossal, az ördöggel egy helyre küldje ezeket az örök szenvedés helyére.

            A helyzet egyszerű: az ember aki megveti az Istent itt a földön ebben a rövid kis életében, azt az Isten is majd megveti ott az örökkévalóságban. Tedd mérlegre kinek lesz fájdalmasabb. Az Isten teljesen elégséges Önmagában. Ő meg tud lenni nélkülünk is. De mi? Meg tudunk lenni Nélküle?

           Az Isten azért lesz köteles megvetni a bűnös és meg nem tért embert, mert a Szent Isten nem vállalhat közösséget a bűnnel soha és semmi -féle képpen. Ezt az Ő szentsége (tisztasága, bűn mentessége) megkéri.

           Te hogy állsz hozzá ezekhez? Kérlek gondold át jól a dolgokat és dönts okosan, mert ez az élet nagyon rövid és az örökkévalóság amire teremtve lettél, az nagyon, de nagyon hosszú lesz.

           Az Isten nem fogja rád erőltetni a mennyek országát. Ő csak felajánlja szeretettel, hogy töltsd az örökkévalóságodat Vele az Ő dicsőségében.

           Ha te nem akarsz Vele a mennyek országában lenni, akkor Ő erővel nem fog oda be vinni, nehogy neked a mennyek országa egy kellemetlen hely legyen, azért mert te nem akartál ott lenni.

 

           A döntés részben és a felelősség teljesen, a te kezedben van.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ElérhetőségArchívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>

Statisztika

Most: 1
Összes: 120781
30 nap: 2396
24 óra: 67